Circulair water

  • 30 jaar expertise in water
  • Betrouwbare kwaliteit
  • Innovatieve oplossingen
  • Uitstekende service
Pilot fam. Rotteveel

Het perfecte circulaire watersysteem

17 november 2023

Mark en Elvira Rotteveel hebben bij hun woning een perfect voorbeeld van een circulair watersysteem gerealiseerd. Het resultaat met meer dan 90% besparing op drinkwater en 40% minder afvalwater mag er zijn. Bovendien wordt overlast van regenwater voorkomen. Aan het project werken de gemeente Alphen aan den Rijn, de provincie Zuid-Holland, Hoogheemraadschap van Rijnland en drinkwaterbedrijf Oasen mee. Lees alles op www.circulairwater.com  
Douchen

Douchen met regenwater. Hoe zit dat in Vlaanderen?

13 november 2023

Na jaren met langdurende periodes van droogte beseft de Vlaming meer dan ooit dat we duurzamer met water moeten omgaan, en dat blijkt ook uit cijfers van de Grote Waterenquête (Vlakwa, AquaFlanders, UGent - 2022). Uit de antwoorden van ruim 2600 respondenten komt onder andere naar voren dat meer dan de helft thuis een regenwaterput heeft en regenwater als een belangrijke en duurzame waterbron ziet. Opvallend is ook dat 63% van de respondenten aangeeft te overwegen om met regenwater te douchen, maar kan dit ook in Vlaanderen?
1200x675_linkedin_facebook

Mijn Waterfabriek is FD Gazelle 2023

17 oktober 2023

Trots moment. Mijn Waterfabriek doet mee aan de FD Gazellen Awards 2023 in de categorie 'Snelst Groeiende Bedrijven' in Oost-Nederland. We horen bij de top 1003 bedrijven die hard groeien in ons land. Daar zijn we heel blij mee en we zijn vooral trots op ons superteam en fijne klanten.  
Hijsen regenwatertank vanaf de achterzijde van de vrachtwagen

Regenwater opvangen, hergebruiken en infiltreren wordt vanaf 2 oktober de norm in Vlaanderen

4 september 2023

De Vlaamse regering keurde eerder dit jaar de nieuwe hemelwaterverordening goed. Vanaf 2 oktober kan je er niet meer omheen: regenwater opvangen, hergebruiken en infiltreren wordt vanaf dan de standaard. En niet enkel voor nieuwbouw, sloop en heropbouw of uitbreidingen groter dan 40 m². Voorheen moest je enkel aan de verordening voldoen bij nieuwbouw, bij sloop en heropbouw of bij een uitbreiding die groter was dan 40 m². Nu is dat ongeacht de oppervlakte. Maar nog veel belangrijker: verbouwingen vallen nu ook onder de nieuwe verordening en dat is een wezenlijk verschil. Veel meer woningen gaan een hemelwaterput moeten voorzien.  
Ondertekening samenwerkingsovereenkomst

Samenwerkingsovereenkomst Mijn Stad Klimaatbestendig

29 augustus 2023

Van Gelder, TAUW, Wavin, Mijn Waterfabriek en Donker Groep bundelen hun kennis en expertise in Mijn Stad Klimaatbestendig (MSK). MSK is een dynamisch samenwerkingsmodel waarbij het doel is om kennis en expertise uit de hele keten in te zetten voor: groen en blauw, op publiek en privaat terrein, van initiatief tot beheer. Op 23 augustus 2023 werd de samenwerkingsovereenkomst ondertekend tussen Herman van Tholen (WAVIN), Karin van den Brink (TAUW), Berjan Zandink (Van Gelder), Johan Bel (Mijn Waterfabriek) en Hugo Later (Donker Groep). Blijf op de hoogte voor meer updates over MSK! Klimaatbestendige stad (mijnstadklimaatbestendig.nl)  
Rainwater on roof

Regenwatergebruik levert 45% besparing op voor Vitens

25 augustus 2023

Deltares heeft een kwantitatieve studie uitgevoerd naar het besparingspotentieel van hushoudelijk regenwatergebruik in het verzorgingsgebied van Vitens. Het doel is om de onttrekking van grondwater te verminderen. Deze gedegen studie toont een potentieel van 45%. Lees hier het hele rapport.  
Het nut van regenwatertanks voor hemelwaterberging

Expertpaper - Het nut van regenwatertanks voor hemelwaterberging

24 augustus 2023

Het bergen van hemelwater is cruciaal bij klimaatadapatief inrichten en bouwen. Dit Expertpaper van de Expertgroep Circulair Water van de Water Alliance toont de belangrijke bijdrage van regenwatertanks daarvoor aan. Lees verder.
paraplu en regen

Regenwater onderdeel van inzet Vewin bij verkiezingsprogramma 2e kamer

31 juli 2023

De Vewin is duidelijk bij haar inzet voor de verkiezingsprogramma's van de 2e kamer: aanpassing van het bouwbesluit en drinkwaterbesluit zijn noodzakelijk om de drinkwatervoorziening in de toekomst veilig te stellen. Lees verder.