Circulair water

  • 30 jaar expertise in water
  • Betrouwbare kwaliteit
  • Innovatieve oplossingen
  • Uitstekende service
Online training

Webinar regenwatersystemen op 26 juni

22 mei 2024

We organiseren weer een webinar over regenwatersystemen. nu op 26 juni van 13.00-15.00u. Meld je snel aan via deze link.
Comfort systeem

Dit is waarom we naar België moeten kijken om drinkwater te besparen: ‘Het is ongelofelijk zonde’ (artikel Stentor en AD)

17 april 2024

Stel je het volgende voor: je hebt zojuist 35 literflessen Spa blauw in de supermarkt gekocht en nu kieper je de een na de andere fles leeg in het toilet, tot er geen druppel meer over is. Bizar, inderdaad. Toch is dit wat vrijwel iedereen doet, want dagelijks spoelen we per persoon ruim 30 liter drinkwater door ons toilet. En dat kan echt anders, zeggen experts.Waanzin. Een ander woord kan waterexpert Johan Bel uit Hardenberg er niet voor verzinnen. ,,We hebben het schoonste drinkwater ter wereld, maar we gebruiken het vooral om de auto te wassen, de tuin te sproeien, de wasmachine te laten draaien en het toilet te spoelen. Het is ongelofelijk zonde dat we hiervoor schoon drinkwater gebruiken.”Dus: wat als het lukt dagelijks fors minder drinkwater te gebruiken? ,,De technologische oplossingen zijn er”, zegt Bel. ,,We moeten ze alleen wel inzetten.” In dit verhaal lees je hoe we dat voor elkaar kunnen krijgen. ,,Zo ingewikkeld is het niet.”
paraplu en regen

Onderzoek naar de motivatie van mensen voor het gebruik van regenwater

12 april 2024

Er is een groeiende interesse voor toepassingen van regenwater, met name in Vlaanderen. Dit roept de vraag op hoe groot de vraag naar verschillende regenwatertoepassingen nu werkelijk is, en belangrijker nog, wat de achterliggende motivaties zijn voor particulieren om hierin te investeren. KWR heeft recent een studie afgerond door middel van een representatieve online enquête in zowel Nederland (n = 1013) als Vlaanderen (n = 1005) en 25 aanvullende vervolginterviews.
Druppende kraan -1

Nationaal Plan van Aanpak Drinkwaterbesparing vastgesteld door Bestuurlijke Overleg Water

12 april 2024

Zakelijke gebruikers en huishoudens moeten aan de slag met drinkwaterbesparing. Het drinkwatergebruik per hoofd van de bevolking moet afnemen van 129 liter tot 100 liter per dag in 2035. Grootverbruikers dienen een reductie van 20%  te realiseren ten opzichte van de referentieperiode 2016-2019. Laagwaardig gebruik van drinkwater wordt beperkt. Dit staat in het Nationale Plan van Aanpak Drinkwaterbesparing dat op 10 april is vastgesteld in het Bestuurlijk Overleg Water. Door de genoemde doelen te realiseren kan het effect van toename van de watervraag in relatie tot de schaarsere beschikbaarheid van water worden beperkt.
Druppende kraan -1

Geen nieuwe woningen omdat er geen drinkwater meer beschikbaar is

03 april 2024

Het is inmiddels zover, de noodklok wordt geluid door Vitens. De nieuwbouw van woningen wordt bedreigd door schaarste aan drinkwater.Lees hier het artikel in het Financieel Dagblad en hier het artikel op NOS.nl
Adaptieve regenwateropvang the Green Village

Adaptieve regenwateropvang bij de Green Village

19 maart 2024

Zware regenbuien hebben steeds vaker tot gevolg dat riolen overlopen en dat wateroverlast optreedt. De overlast kan worden gereduceerd daken, op het moment van zware regenval, ‘af te koppelen’ van het rioolstelsel. Op Green Village tonen we aan dat de regenwatertank heel goed voor dit doel kan worden ingezet. Wij doen dat m.b.v. een adaptieve computergestuurde regeling die zowel gebruik maakt van de actuele weerssituatie op het Green Village terrein, alsook de weersverwachtingen van het KNMI voor de weerssituatie op termijn.
67159257_l

Bouwtafel Waterzuinige Wijken Gelderland

19 maart 2024

Als lid van de Expertgroep Circulair Water is Mijn Waterfabriek aangesloten bij de Bouwtafel Waterzuinige Wijken Gelderland. Dit is een initiatief van Vitens, de provincie Gelderland en Waterschap Vallei en Veluwe. Ontwikkelaars, bouwbedrijven, leveranciers en brancheverenigingen zijn hierbij betrokken en zullen actief bijdragen aan de realisatie van watervriendelijke wijken. En dat is noodzakelijk, omdat Vitens onvoldoende capaciteit heeft om aan de groeiende drinkwatervraag te voldoen. Zonder maatregelen kan er eenvoudig weg niet gebouwd worden.
Dichte kraan

Gebrek aan drinkwater dreigt woningbouw en bedrijven te raken

12 februari 2024

Waterbedrijven vrezen in de toekomst niet genoeg water te kunnen leveren voor nieuwe woningen en bedrijfspanden. Ze lopen aan tegen trage vergunningsprocedures en hebben te weinig geld om te investeren in nieuwe waterbronnen.Dat zegt Vewin, de belangenvereniging voor waterbedrijven als Dunea, Vitens en Evides. Ook toezichthouder ILT trok hierover onlangs aan de bel. Zonder snelle actie kunnen onder meer in Twente, Groningen, West-Brabant en de provincie Utrecht al op korte termijn problemen ontstaan. Vanaf 2030 kan dat zelfs in het hele land.
GSV

Technisch achtergronddocument gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater Vlaanderen

12 januari 2024

Het technisch achtergronddocument heeft tot doel de GSV hemelwater (voor Vlaanderen) te verduidelijken en te kaderen. De nieuwe verordening is in werking getreden op 2 oktober 2023. Met praktische voorbeelden en verduidelijkingen legt het technisch document uit hoe de GSV hemelwater in de praktijk kan toegepast worden. Het document richt zich naar architecten, vergunningaanvragers en -verleners. De GSV hemelwater bepaalt wanneer en onder welke voorwaarden bij bouwprojecten en verhardingen hemelwatergebruik, infiltratie of buffering van hemelwater moeten uitgevoerd worden.