Waterhub zorgt voor voldoende water in de klimaatadaptieve stad

  • 30 jaar expertise in water
  • Betrouwbare kwaliteit
  • Innovatieve oplossingen
  • Uitstekende service

12 mei 2022

Waterhub zorgt voor voldoende water in de klimaatadaptieve stad

Onze drinkwatervoorziening staat onder druk, zonder maatregelen komt de drinkwatervoorziening in gevaar en kunnen de waterbedrijven niet meer voldoende leveren. Dat komt vooral omdat we ons (goedkope) drinkwater overal voor gebruiken en daarin schuilt direct de oplossing. Want voor de toiletten, wasmachines en groenvoorziening hebben we natuurlijk geen drinkwaterkwaliteit nodig. Die kunnen prima voorzien worden van regenwater. 

Maar om voldoende regenwater beschikbaar te hebben moeten er wel buffers aangelegd worden, het regent immers niet elke dag. Sterker nog, de periodes met regen en periodes zonder regen worden steeds langer. En de buien worden intenser. Om overlast bij hevige buien te voorkomen stellen gemeenten daarom bij nieuwbouw al eisen aan de opvang van regenwater én aan het bergingsvolume. Dat resulteert al snel tot grote regenwaterbuffers: van 5m3 bij een tussenwoning tot soms wel 100m3 bij een woontoren. Deze buffers kunnen gerealiseerd worden met een retentiedak, het plaatsen van ondergrondse betonnen tanks of met een constructieve waterkelder onder een gebouw. Dat laatste gebeurt binnenstedelijk vanwege het ruimtebeslag steeds vaker. 

Het positieve van zo'n waterbuffer is dus dat het twee doelen dient: enerzijds wordt overlast van regenwater bij hevige buien voorkomen, anderzijds is er veel water beschikbaar om nuttig te gebruiken en om daarmee het drinkwaterverbruik te verlagen. Want met de huidige ontwikkelingen is het natuurlijk van de zotte dat we de toiletten nog spoelen met drinkwater. En daarnaast hebben we ook veel water nodig voor de noodzakelijke vergroening van de stad. Want met groen maken we onze steden weer aangenamer, leefbaarder en klimaatadaptiever.

Een mooie naam voor zo'n waterbuffer is een Waterhub, want dat geeft de betekenis goed weer. Ieder gebouw moeten we dus gewoon gaan voorzien van een Waterhub, zodat er gedurende het hele jaar water beschikbaar is voor alle toiletten, wasmachines en al het groen op en rond het gebouw. Die Waterhub kan met regenwater worden gevuld, maar bij appartementen, woontorens, hotels en sportcentra ook met gerecycled grijs water. Zo is er nog meer water beschikbaar en kan een gebouw zelfs waterpositief worden en water leveren aan de groenvoorziening in de omgeving.

Kijk en zo stellen we ons dat visueel voor.

Meer interessante nieuwsberichten

Film

Mijn Waterfabriek in het nieuws

11 augustus 2022

In deze gortdroge zomer is er veel aandacht voor waterproblematiek en daarom komt Mijn Waterfabriek volop in beeld. Bekijk hier alle uitzendingen en nieuwsitems.
Rainwater on roof

Subsidie voor afkoppelen, infiltreren en gebruiken van regenwater

4 juli 2022

Om steden klimaatbestendig te maken is het noodzakelijk om het regenwater te laten waar het valt en niet af te voeren door riolen. Met een subsidie stimuleren gemeenten en waterschappen hun burgers om te investeren in een infiltratiesysteem of een systeem om regenwater te gebruiken. Om het u makkelijk te maken hebben we alle subsidieregelingen in kaart gebracht. Lees er alles over in dit artikel.  
drinkwater-1

Regenwater als bron voor drinkwater in Vlaanderen

6 mei 2022

Het gebruik van regenwater voor toiletten, wasmachines en buitenkraan is in Vlaanderen al goed ingeburgerd sinds de verplichting om een regenwatersysteem te installeren bij herbouw van een gebouw met een dakoppervlakte groter dan 100m². Minder bekend is het gebruik van regenwater voor hoogwaardige toepassingen zoals de badkamer en zelfs de keuken. De vraag daarna neemt echter wel sterk toe, er staat immers steeds meer druk op de drinkwatervoorziening. Het gebruik van regenwater voor de badkamer en keuken is in Vlaanderen toegestaan, maar de kwaliteit van het gezuiverde regenwater dient dan wel te voldoen aan drinkwaterkwaliteit. Als u hiervoor een systeem laat plaatsen dan wordt u gezien als private waterwinner. Omdat er dan een belangrijke wijziging is van de sanitaire installatie moet u een keuring laten uitvoeren van de waterinstallatie, ook voor de niet-aangesloten binneninstallatie. Zie https://www.vmm.be/water/bouwen/keuringen/keuring-waterinstallaties: ‘Richtlijnen gebruik grondwater voor drinkwater door particulieren’.