Regenwaterberging: van last tot lust

  • 30 jaar expertise in water
  • Betrouwbare kwaliteit
  • Innovatieve oplossingen
  • Uitstekende service

21 juli 2021

Regenwaterberging: van last tot lust

De wateroverlast in Limburg maakt maar weer eens duidelijk waar klimaatverandering toe kan leiden en hoe belangrijk het is om buffers aan te leggen voor regenwater. Vooral in bebouwd gebied kan het regenwater vaak geen kant op door alle daken en bestrating, het kan dan alleen maar afstromen over de verharding heen met alle gevolgen van dien.

Dit gaat zonder meer leiden tot ingrepen in onze waterinfrastructuur. Niet alleen zullen gemeenten en waterschappen maatregelen nemen in de openbare ruimte, maar zij zullen ook eisen gaan stellen aan privaat terrein. Bij u dus. U zult verplicht gaan worden om een regenwaterbuffer op eigen terrein te realiseren zodat het regenwater snel ondergronds kan worden opgeslagen en bovengronds niet tot overlast leidt. Dat brengt kosten met zich mee, maar u zult er niet aan ontkomen. Iedereen zal z'n steentje moeten bijdragen aan klimaatadaptatie.

Maar is dat alleen maar lastig? Nou volgens ons niet. Want als u regenwater toch moet opslaan kunt u het net zo goed gebruiken. Voor uw tuin bijvoorbeeld als het weer eens lang droog is (want dat gebeurt ook steeds vaker). Of u spoelt er de toiletten mee door. Of wast de kleding met dat zachte en gratis regenwater. Wilt u helemaal 'all the way' dan kunt u zelfs met regenwater lekker douchen, dat is een genot op zich: goed voor huid en haar én geen kalkaanslag op de tegels.

Wilt u meer weten? Bel ons even op of stuur een bericht via het contactformulier op onze website. We voorzien u graag van alle informatie.

Meer interessante nieuwsberichten

Trias Aqua

Trias Aqua

10 mei 2019

We maken uw gebouw, woonwijk of bedrijfsterrein klimaatbestendig, waterneutraal en zelfvoorzienend. Dat doen we aan de hand van de Trias Aqua. Deze geeft heel eenvoudig prioriteit aan het toepassen van maatregelen. 
Regenwater van dak

Alles over regenwater

11 juni 2019

Neerslag ontstaat wanneer de afmetingen van onderkoelde druppeltjes in wolken te groot worden, ze worden dan te zwaar en vallen naar beneden. Wolken ontstaan op hun beurt door verdamping van water op de aarde en met name de zee.
Regenwater

Mijn Waterfabriek helpt u met duurzaam watergebruik

11 juni 2019

Regenwater houdt ons steeds meer bezig. Klimaatverandering zorgt voor overlast door hevige regenbuien, soms voor verdroging, en in ieder geval voor stijgende kosten van de rioolheffing. 
20508074_l

Grijs water uitstekend opnieuw te gebruiken

11 juni 2019

Grijs water is het water dat afkomstig is van het douchen en wassen. Het wordt grijs genoemd omdat het maar heel licht verontreinigd is. Er komen alleen zeepresten en wat lichte vervuiling in voor en dan ook nog in lage concentraties.
permapack 35

Slimme oplossing voor infiltratie rondom de woning

11 juni 2019

Overlast van regenwater is eenvoudig op te lossen met Permapack. Dit zijn kleine, maar oersterke infiltratiekratten. U kunt er het regenwater in bufferen, het laten weglopen (infiltreren) in de grond of met de Permapack het regenwater transporteren naar een andere plek.