Meest natuurinclusieve leefomgeving verrijst in Amsterdam

  • 30 jaar expertise in water
  • Betrouwbare kwaliteit
  • Innovatieve oplossingen
  • Uitstekende service

12 september 2022

Meest natuurinclusieve leefomgeving verrijst in Amsterdam

De gemeente Amsterdam heeft het concept GROEI van VORM geselecteerd als winnend plan voor Weespertrekvaart kavel 2 en 3 in Overamstel. GROEI wordt een van de meest natuurinclusieve plannen van Nederland, waarin 58 koop loftwoningen en 165 huurwoningen (voor middelduur & sociaal segment) worden gerealiseerd. Een natuurinclusieve, klimaatbestendige en duurzame leefomgeving die biodiversiteit en gezondheid maximaal ondersteunt, naar ontwerp van Flux Landscape Architecture, de Architekten Cie., Temp.architecture, en Raumplan.

GROEI biedt een uitgekiend, modern programma voor wonen, zorg en werken in een groene oase, die de natuur de stad intrekt. Een omgeving waar mens en natuur gezond kunnen wonen en werken. GROEI is straks het enige gebouw in Nederland met op acht meter hoogte een daktuin met grond pakketten van gemiddeld tachtig centimeter hoog. Hierdoor kan er volwaardig groen in groeien.

De groene schakel voor een vitale stad
De natuur is de verbindende factor in GROEI. Rondom het plan liggen meerdere parken en groengebieden als een gebroken ketting. Tuinpark Amstelglorie, de tuinen van het Bajeskwartier, het sportpark Drieburg en begraafplaats de Nieuwe Ooster worden dankzij GROEI met elkaar verbonden. Met het concept worden landschap en architectuur vanaf het maaiveld tot aan het dak met elkaar verweven. Meer dan 80% van de gevels krijgt een groene begroeiing, waardoor bewoners gedurende vier seizoenen een andere gevel aanschouwen. De toegepaste bouwmaterialen bestaan grotendeels uit bio-based materialen, zoals hout. Ook past VORM circulair beton toe. Gecombineerd met de groene vallei, een eetbaar bos met eetbare vruchten, een gedetailleerd beplantingsplan en nestkasten in balkons en kozijnen is GROEI een van de meest natuurinclusieve plannen van Nederland.

Natuurbeleving tot de voordeur
Met een verborgen binnen gebied geïnspireerd door de valleien, routes door de natuur, natuurinclusieve binnen- en buitengevels beleven bewoners de natuur tot aan de voordeur. Donker Groen, de groenaannemer en onderhoudspartij van de gevelbeplanting, denkt aan de voorkant mee om het ecologische beheerplan zo onderhoudsvriendelijk mogelijk te maken. Donker Groen blijft 15 jaar verbonden aan het project voor het onderhoud. Hiervoor is een onderhoudsplan opgesteld. VORM doneert voor de eerste vijf jaar ca 400.000 Euro voor het onderhoud van de gevels en organiseren van workshops voor de bewoners over de beheer en geïmplementeerde natuurinclusieve maatregelen in het plan.

Betaalbaar wonen in Weespertrekvaartbuurt
GROEI draagt bij aan het oplossen van het tekort aan betaalbare woningen in Amsterdam. In het plan worden voor 223 huishoudens betaalbare woonruimte gerealiseerd. Om meer ruimte te bieden aan middeldure huur en sociale huurwoningen, zijn de koopwoningen ontwikkeld als kleine loftwoningen voor starters en jonge gezinnen. Zij kunnen gemakkelijk een betaalbare woning vinden, terwijl er voldoende ruimte overblijft voor 165 huurwoningen, waarvan de sociale huurwoningen door woningcorporatie Rochdale worden afgenomen. In het gebouw zijn ook maatschappelijke voorzieningen gepland, waaronder een buurtkamer en 32 wooneenheden met 24-uurs zorg.

Beoordeling plan door gemeente
Het woningprogramma is gebaseerd op de 40-40-20 regel. Dit houdt in dat 40% van de woningen in het sociale segment, 40% van de woningen in het middel segment en 20% vrije sector woningen. In het plan zijn de meeste ruime (70m2) middenhuurwoningen opgenomen van alle inzenders. Het natuurinclusieve concept werd door de gemeente Amsterdam goed beoordeeld door de extra laag in de vorm van groene terrassen, bruggen, ontsluitingen en verbindingen. Het plan geeft hiermee een belangrijke bijdrage aan de vergroening van de nieuwe buurt.

Optimaal genieten van natuur in Amsterdam
De waarde van natuur wordt met het winnende concept expliciet gemaakt. Natuurinclusiviteit was het speerpunt in de ontwikkeling van GROEI: “Met ons concept kunnen mensen optimaal genieten van de natuur en trekken we tegelijkertijd dieren aan. Natuur helpt de stad bij klimaatadaptatie, vegetatie gaat hittestress tegen en is goed voor de luchtkwaliteit en bovenal een basis voor het creëren van een leefbare woonomgeving”, vertelt Mo Sedighi, Senior conceptontwikkelaar bij VORM. “Alleen al de aanblik van groen kalmeert de mens, en natuur doet nog zoveel meer.”

Planning
De maakpartners van VORM zijn specialist in prefab draagconstructies van hout en (circulair) beton, waarmee VORM de doorlooptijd van de bouw versnelt. Dankzij een slimme dakconstructie zijn volwassen bomen en beplanting op het acht meter hoge dak mogelijk. Het ontwerp wordt de komende maanden uitgewerkt tot een voorlopig- en definitief ontwerp, de bouw start naar verwachting medio Q2 2024.
Aan GROEI werken mee: Flux Landscape architecture, de Architekten Cie., Temp.architecture, Raumplan, Donker Design, OMRT, DGMR, Bureau Viridis, Tenman, VORM2050, Mijn Waterfabriek, New Horizon, CD20, BBN, IMD, VIAC, Facedo, Vianen, Sorba en Parallel.

Bron: VORM

Meer interessante nieuwsberichten

paraplu en regen

Webinar regenwatersystemen op 4 oktober

6 september 2023

Klimaatverandering en druk op de drinkwatervoorziening maken het noodzakelijk om regenwater op te vangen én te gebruiken. Steeds meer hemelwaterverordeningen voorzien hierin en aanpassing van het drinkwater- en bouwbesluit ligt in het verschiet. Wilt u als bouwprofessional weten wat dat voor u betekent? Neem dan deel aan ons webinar op 4 oktober.. Meld u hier aan.  
Hijsen regenwatertank vanaf de achterzijde van de vrachtwagen

Regenwater opvangen, hergebruiken en infiltreren wordt vanaf 2 oktober de norm in Vlaanderen

4 september 2023

De Vlaamse regering keurde eerder dit jaar de nieuwe hemelwaterverordening goed. Vanaf 2 oktober kan je er niet meer omheen: regenwater opvangen, hergebruiken en infiltreren wordt vanaf dan de standaard. En niet enkel voor nieuwbouw, sloop en heropbouw of uitbreidingen groter dan 40 m². Voorheen moest je enkel aan de verordening voldoen bij nieuwbouw, bij sloop en heropbouw of bij een uitbreiding die groter was dan 40 m². Nu is dat ongeacht de oppervlakte. Maar nog veel belangrijker: verbouwingen vallen nu ook onder de nieuwe verordening en dat is een wezenlijk verschil. Veel meer woningen gaan een hemelwaterput moeten voorzien.  
Ondertekening samenwerkingsovereenkomst

Samenwerkingsovereenkomst Mijn Stad Klimaatbestendig

29 augustus 2023

Van Gelder, TAUW, Wavin, Mijn Waterfabriek en Donker Groep bundelen hun kennis en expertise in Mijn Stad Klimaatbestendig (MSK). MSK is een dynamisch samenwerkingsmodel waarbij het doel is om kennis en expertise uit de hele keten in te zetten voor: groen en blauw, op publiek en privaat terrein, van initiatief tot beheer. Op 23 augustus 2023 werd de samenwerkingsovereenkomst ondertekend tussen Herman van Tholen (WAVIN), Karin van den Brink (TAUW), Berjan Zandink (Van Gelder), Johan Bel (Mijn Waterfabriek) en Hugo Later (Donker Groep). Blijf op de hoogte voor meer updates over MSK! Klimaatbestendige stad (mijnstadklimaatbestendig.nl)  
Rainwater on roof

Regenwatergebruik levert 45% besparing op voor Vitens

25 augustus 2023

Deltares heeft een kwantitatieve studie uitgevoerd naar het besparingspotentieel van hushoudelijk regenwatergebruik in het verzorgingsgebied van Vitens. Het doel is om de onttrekking van grondwater te verminderen. Deze gedegen studie toont een potentieel van 45%. Lees hier het hele rapport.