Klimaat dwingt tot wateraanpak

  • 30 jaar expertise in water
  • Betrouwbare kwaliteit
  • Innovatieve oplossingen
  • Uitstekende service

12 juni 2019

Klimaat dwingt tot wateraanpak

Er moet veel meer geld worden gestoken in de aanpak van wateroverlast. De anderhalf miljard die in de afgelopen tien jaar is geïnvesteerd in maatregelen, is bij lange na niet voldoende. Volgens de waterschappen is misschien wel het dubbele nodig: drie miljard euro. "We moeten voorkomen dat de effecten van de klimaatverandering ons gaan inhalen", zegt Hans Oosters, voorzitter van de Unie van Waterschappen.

Vandaag publiceert het kabinet het Deltaprogramma 2017, een meerjarig project van maatregelen tegen de gevolgen van hoog water. In het Deltaprogramma wordt een plan van aanpak wateroverlast aangekondigd.

Ook gemeenten zullen in de komende jaren voor grote investeringen komen te staan, waarschuwt Oosters, die ook dijkgraaf is van het Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard. De overstromingen na heftige hagel- en regenbuien in mei en juni in Noord-Brabant en Limburg, tonen volgens hem opnieuw aan dat de stedelijke én landelijke gebieden in Nederland onvoldoende zijn ingericht op het afvoeren of tijdelijk opvangen van grote hoeveelheden regen.

Gedupeerde landbouwers in beide provincies hebben inmiddels bijna zevenhonderd schadeclaims ingediend bij drie waterschappen in de regio. De vraag is in hoeverre zij hun schade vergoed zullen krijgen, de waterschappen zeggen dat zij maar heel beperkt aansprakelijk kunnen worden gesteld.

Boeren pleiten voor een landelijk fonds om de gevolgen van klimaatverandering te compenseren, zij hebben nu het gevoel dat zij moeten opdraaien voor de kosten van een klimaatbestendig waterbeheer. De waterschappen zullen, zegt Oosters, in de komende jaren fors moeten investeren in een watersysteem dat de klimaatuitwassen aankan. In steden en buitengebieden is ook al veel gebeurd, zoals de aanleg van pleinen die water kunnen bergen.

Oosters: "Veel van de huidige maatregelen zijn gebaseerd op hoeveelheden neerslag waarvan we destijds dachten dat die rond 2050 zouden kunnen vallen. Inmiddels hadden we die hoosbuien al in 2016. We zijn achterop aan het raken. Met de huidige aanpak redden we het niet. We krijgen steeds vaker te maken met hevige en intense regenbuien, afgewisseld door langere periode van droogte. Voor beide weertypen zullen we maatregelen moeten treffen."

Waterdoorlatende tegels
Gemeenten zullen volop aan de bak moeten, zegt Oosters. Hoe? "Er is een hele reeks maatregelen denkbaar: het afkoppelen van hemelwaterafvoer van het riool, het vergroenen van de binnenstad, het bouwen van klimaatbestendige wijken, bestraten met waterdoorlatende tegels, het aanpassen van de stedebouwkundige inrichting van binnensteden." De waterschappen willen gemeenten daarbij graag helpen, zegt Oosters.

De waterschappen hopen dat de watertoets in de Omgevingswet, waarbij bouwplannen worden gecontroleerd op klimaatbestendigheid, veel serieuzer gaat meetellen. "De toets is nu vaak te vrijblijvend."

Daarnaast wil de Unie van Waterschappen dat in de bouw hardere eisen worden gesteld aan opdrachtgevers. "We hebben meegemaakt dat het VU Medisch Centrum in Amsterdam twee weken is lamgelegd doordat na een overstroming in de kelder alle ICT was uitgevallen. Dat kwam niet door het klimaat, maar door een kapotte leiding. Maar het kan anno 2016 niet meer zo zijn dat je een gebouw neerzet, waarbij de kwetsbare digitale techniek in de kelder wordt geplaatst."

Bron: Trouw, 20/9/2016, http://www.trouw.nl/tr/nl/4332/Groen/article/detail/4379914/2016/09/20/Waterschappen-Klimaat-dwingt-tot-wateraanpak.dhtml

Meer interessante nieuwsberichten

Trias Aqua

Trias Aqua

10 mei 2019

We maken uw gebouw, woonwijk of bedrijfsterrein klimaatbestendig, waterneutraal en zelfvoorzienend. Dat doen we aan de hand van de Trias Aqua. Deze geeft heel eenvoudig prioriteit aan het toepassen van maatregelen. 
Regenwater van dak

Alles over regenwater

11 juni 2019

Neerslag ontstaat wanneer de afmetingen van onderkoelde druppeltjes in wolken te groot worden, ze worden dan te zwaar en vallen naar beneden. Wolken ontstaan op hun beurt door verdamping van water op de aarde en met name de zee.
Regenwater

Mijn Waterfabriek helpt u met duurzaam watergebruik

11 juni 2019

Regenwater houdt ons steeds meer bezig. Klimaatverandering zorgt voor overlast door hevige regenbuien, soms voor verdroging, en in ieder geval voor stijgende kosten van de rioolheffing. 
20508074_l

Grijs water uitstekend opnieuw te gebruiken

11 juni 2019

Grijs water is het water dat afkomstig is van het douchen en wassen. Het wordt grijs genoemd omdat het maar heel licht verontreinigd is. Er komen alleen zeepresten en wat lichte vervuiling in voor en dan ook nog in lage concentraties.
permapack 35

Slimme oplossing voor infiltratie rondom de woning

11 juni 2019

Overlast van regenwater is eenvoudig op te lossen met Permapack. Dit zijn kleine, maar oersterke infiltratiekratten. U kunt er het regenwater in bufferen, het laten weglopen (infiltreren) in de grond of met de Permapack het regenwater transporteren naar een andere plek.