Expertgroep Circulair Water lanceert blauwdruk voor wereldwijde implementatie van circulaire watertechnologie

  • 30 jaar expertise in water
  • Betrouwbare kwaliteit
  • Innovatieve oplossingen
  • Uitstekende service

27 maart 2023

Expertgroep Circulair Water lanceert blauwdruk voor wereldwijde implementatie van circulaire watertechnologie

De Circular Water Expert Group van netwerkorganisatie Water Alliance heeft tijdens de New York Water Week de 'Blueprint for circular water smart society' gelanceerd. De blauwdruk laat zien dat veilige circulaire waterbronnen in de stedelijke omgeving een snel te implementeren en slimme oplossing is om het gebruik van leidingwater en de afvoer van afvalwater met 20 tot 45 procent te verminderen.

In New York overhandigden Hein Molenkamp, directeur van Water Alliance en Arthur Valkieser, voorzitter van de Circular Water Expert Group, op Wereldwaterdag het eerste exemplaar van de blauwdruk aan koning Willem-Alexander en minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat. Het document is gemaakt om overheden en organisaties op wereldschaal te informeren over toepassing van circulaire watersystemen.

Aanleiding is de toenemende waterschaarste wereldwijd. Natuurlijke waterbronnen raken uitgeput, waardoor levering van leidingwater aan honderden miljoenen mensen in gevaar komt. Om de wereldwijde watercrisis aan te pakken en de VN-duurzaamheidsdoelstelling SDG 6 te verwezenlijken, lanceert de expertgroep van Water Alliance de blueprint.

In de analyse van de oorzaak van de watercrisis legt de expertgroep de vinger op de zere plek: “Ondanks de waarschuwingen hebben de landen die nu geconfronteerd worden met ernstige waterschaarste grotendeels nagelaten adequate maatregelen te nemen om de watersystemen aan te passen aan de voorspelde waterschaarste. De oorzaak ligt vaak in politieke of bestuurlijke onwil of incompetentie of de financiële belangen van dominante organisaties. Dit staat haaks op de belangen van het publiek en de volksgezondheid.”

Als voorbeeld van hoe het wel moet, worden in de blueprint België (lees: Vlaanderen) en Nederland opgevoerd. In beide landen maken 'politieke wil, goed bestuur en samenwerking met alle belanghebbenden' het mogelijk om snel adequate maatregelen te nemen om samenlevingen veerkrachtiger en minder afhankelijk van veranderende weerpatronen te maken, stelt de expertgroep.

Daarbij wordt verwezen naar het waterrijke Nederland dat de laatste tijd ook te maken heeft met waterschaarste, met als gevolg dat de beschikbaarheid van water voor de productie van leidingwater onder druk staat. Als onderdeel van de aanpak heeft de regering besloten om het drinkwatergebruik per hoofd van de bevolking met 20 procent te verminderen, van 125 naar 100 liter per dag, aldus de blueprint. In Vlaanderen is al veel eerder, in 2004, in het bouwbesluit de opvang en het circulaire hergebruik van regenwater in woningen voor niet-drinkbaar gebruik, vastgelegd.

Vijf thema's
De expertgroep noemt genoemde besluiten voorbeelden van adequate maatregelen die moeten worden genomen ‘om de samenleving veerkrachtiger te maken en minder afhankelijk van veranderende weerpatronen’.

In de blueprint wordt aan de hand van vijf thema’s een concept gegeven voor de implementatie van circulaire watertechnologie. Dat zijn: waterbewust bouwen, circulaire systemen voor waterbewust bouwen, de noodzaak om bouwvoorschriften te wijzigen, kwaliteits- en gezondheidsaspecten waarborgen en financiële ‘prikkels’ vergemakkelijken.

“De brede uitwisseling van ervaringen en inzichten over de praktische implementatie van circulaire watertechnologie is cruciaal”, stelde Valkieser. “De Global Expert Group Circular Water zal de gecombineerde kennis van circulaire waterorganisaties over de hele wereld delen.”

 

Meer interessante nieuwsberichten

Video Vitens

Watervriendelijk bouwen met Vitens

27 maart 2023

We gebruiken drinkwater niet alleen maar om te drinken. Maar bijvoorbeeld ook om de wc door te spoelen, de tuin te sproeien en de ramen te wassen. Zonde eigenlijk! Want er komt behoorlijk wat kijken bij het maken van schoon drinkwater. Daarom kijkt Vitens samen met bouwbedrijven hoe we nieuwe woningen watervriendelijk kunnen bouwen. Weten hoe dat zit? Bekijk deze video van Vitens.  
Mannourystraat-Amsterdam-20220508-37fotoBvanHoek-PP-scaled

Project Mannoury in Amsterdam ontvangt de Nationale Dak van het jaar Award

27 maart 2023

Mannoury is een groene oase in Amsterdam, vlakbij het Vondelpark en de ring. Het appartementencomplex draagt de komende jaren bij aan een belangrijk onderzoek naar de leefbare stad. Extra bijzonder aan dit project is dat het douchewater van de bewoners middels een zuivering gebruikt wordt in droge periodes voor de beplanting. Hiervoor heeft Mijn Waterfabriek een grijswatersysteem geleverd.  
IKC Middelsee

Zo stad, zo school. In waterstad Leeuwarden verrijst een waterrijk IKC

27 maart 2023

Middelsee is een nieuwe wijk in Leeuwarden, wat voor PCBO dé kans was om van meet af aan hoge ambities na te streven bij de bouw van het nieuwe IKC. Onderdeel daarvan is een regenwatersysteem waarmee de 34 toiletten zullen worden gespoeld en een besparing op drinkwater van 70% wordt gerealiseerd.  Lees het hele artikel in het digitale magazine van Duurzaam Gebouwd.