Expertgroep Circulair Water lanceert blauwdruk voor wereldwijde implementatie van circulaire watertechnologie

  • 30 jaar expertise in water
  • Betrouwbare kwaliteit
  • Innovatieve oplossingen
  • Uitstekende service

27 maart 2023

Expertgroep Circulair Water lanceert blauwdruk voor wereldwijde implementatie van circulaire watertechnologie

De Circular Water Expert Group van netwerkorganisatie Water Alliance heeft tijdens de New York Water Week de 'Blueprint for circular water smart society' gelanceerd. De blauwdruk laat zien dat veilige circulaire waterbronnen in de stedelijke omgeving een snel te implementeren en slimme oplossing is om het gebruik van leidingwater en de afvoer van afvalwater met 20 tot 45 procent te verminderen.

In New York overhandigden Hein Molenkamp, directeur van Water Alliance en Arthur Valkieser, voorzitter van de Circular Water Expert Group, op Wereldwaterdag het eerste exemplaar van de blauwdruk aan koning Willem-Alexander en minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat. Het document is gemaakt om overheden en organisaties op wereldschaal te informeren over toepassing van circulaire watersystemen.

Aanleiding is de toenemende waterschaarste wereldwijd. Natuurlijke waterbronnen raken uitgeput, waardoor levering van leidingwater aan honderden miljoenen mensen in gevaar komt. Om de wereldwijde watercrisis aan te pakken en de VN-duurzaamheidsdoelstelling SDG 6 te verwezenlijken, lanceert de expertgroep van Water Alliance de blueprint.

In de analyse van de oorzaak van de watercrisis legt de expertgroep de vinger op de zere plek: “Ondanks de waarschuwingen hebben de landen die nu geconfronteerd worden met ernstige waterschaarste grotendeels nagelaten adequate maatregelen te nemen om de watersystemen aan te passen aan de voorspelde waterschaarste. De oorzaak ligt vaak in politieke of bestuurlijke onwil of incompetentie of de financiële belangen van dominante organisaties. Dit staat haaks op de belangen van het publiek en de volksgezondheid.”

Als voorbeeld van hoe het wel moet, worden in de blueprint België (lees: Vlaanderen) en Nederland opgevoerd. In beide landen maken 'politieke wil, goed bestuur en samenwerking met alle belanghebbenden' het mogelijk om snel adequate maatregelen te nemen om samenlevingen veerkrachtiger en minder afhankelijk van veranderende weerpatronen te maken, stelt de expertgroep.

Daarbij wordt verwezen naar het waterrijke Nederland dat de laatste tijd ook te maken heeft met waterschaarste, met als gevolg dat de beschikbaarheid van water voor de productie van leidingwater onder druk staat. Als onderdeel van de aanpak heeft de regering besloten om het drinkwatergebruik per hoofd van de bevolking met 20 procent te verminderen, van 125 naar 100 liter per dag, aldus de blueprint. In Vlaanderen is al veel eerder, in 2004, in het bouwbesluit de opvang en het circulaire hergebruik van regenwater in woningen voor niet-drinkbaar gebruik, vastgelegd.

Vijf thema's
De expertgroep noemt genoemde besluiten voorbeelden van adequate maatregelen die moeten worden genomen ‘om de samenleving veerkrachtiger te maken en minder afhankelijk van veranderende weerpatronen’.

In de blueprint wordt aan de hand van vijf thema’s een concept gegeven voor de implementatie van circulaire watertechnologie. Dat zijn: waterbewust bouwen, circulaire systemen voor waterbewust bouwen, de noodzaak om bouwvoorschriften te wijzigen, kwaliteits- en gezondheidsaspecten waarborgen en financiële ‘prikkels’ vergemakkelijken.

“De brede uitwisseling van ervaringen en inzichten over de praktische implementatie van circulaire watertechnologie is cruciaal”, stelde Valkieser. “De Global Expert Group Circular Water zal de gecombineerde kennis van circulaire waterorganisaties over de hele wereld delen.”

 

Meer interessante nieuwsberichten

Comfort systeem

Dit is waarom we naar België moeten kijken om drinkwater te besparen: ‘Het is ongelofelijk zonde’ (artikel Stentor en AD)

17 april 2024

Stel je het volgende voor: je hebt zojuist 35 literflessen Spa blauw in de supermarkt gekocht en nu kieper je de een na de andere fles leeg in het toilet, tot er geen druppel meer over is. Bizar, inderdaad. Toch is dit wat vrijwel iedereen doet, want dagelijks spoelen we per persoon ruim 30 liter drinkwater door ons toilet. En dat kan echt anders, zeggen experts.Waanzin. Een ander woord kan waterexpert Johan Bel uit Hardenberg er niet voor verzinnen. ,,We hebben het schoonste drinkwater ter wereld, maar we gebruiken het vooral om de auto te wassen, de tuin te sproeien, de wasmachine te laten draaien en het toilet te spoelen. Het is ongelofelijk zonde dat we hiervoor schoon drinkwater gebruiken.”Dus: wat als het lukt dagelijks fors minder drinkwater te gebruiken? ,,De technologische oplossingen zijn er”, zegt Bel. ,,We moeten ze alleen wel inzetten.” In dit verhaal lees je hoe we dat voor elkaar kunnen krijgen. ,,Zo ingewikkeld is het niet.”
paraplu en regen

Onderzoek naar de motivatie van mensen voor het gebruik van regenwater

12 april 2024

Er is een groeiende interesse voor toepassingen van regenwater, met name in Vlaanderen. Dit roept de vraag op hoe groot de vraag naar verschillende regenwatertoepassingen nu werkelijk is, en belangrijker nog, wat de achterliggende motivaties zijn voor particulieren om hierin te investeren. KWR heeft recent een studie afgerond door middel van een representatieve online enquête in zowel Nederland (n = 1013) als Vlaanderen (n = 1005) en 25 aanvullende vervolginterviews.
Druppende kraan -1

Nationaal Plan van Aanpak Drinkwaterbesparing vastgesteld door Bestuurlijke Overleg Water

12 april 2024

Zakelijke gebruikers en huishoudens moeten aan de slag met drinkwaterbesparing. Het drinkwatergebruik per hoofd van de bevolking moet afnemen van 129 liter tot 100 liter per dag in 2035. Grootverbruikers dienen een reductie van 20%  te realiseren ten opzichte van de referentieperiode 2016-2019. Laagwaardig gebruik van drinkwater wordt beperkt. Dit staat in het Nationale Plan van Aanpak Drinkwaterbesparing dat op 10 april is vastgesteld in het Bestuurlijk Overleg Water. Door de genoemde doelen te realiseren kan het effect van toename van de watervraag in relatie tot de schaarsere beschikbaarheid van water worden beperkt.
Druppende kraan -1

Geen nieuwe woningen omdat er geen drinkwater meer beschikbaar is

03 april 2024

Het is inmiddels zover, de noodklok wordt geluid door Vitens. De nieuwbouw van woningen wordt bedreigd door schaarste aan drinkwater.Lees hier het artikel in het Financieel Dagblad en hier het artikel op NOS.nl