• 30 jaar expertise in water
  • Betrouwbare kwaliteit
  • Innovatieve oplossingen
  • Uitstekende service

12 februari 2024

Gebrek aan drinkwater dreigt woningbouw en bedrijven te raken

Waterbedrijven vrezen in de toekomst niet genoeg water te kunnen leveren voor nieuwe woningen en bedrijfspanden. Ze lopen aan tegen trage vergunningsprocedures en hebben te weinig geld om te investeren in nieuwe waterbronnen.

Dat zegt Vewin, de belangenvereniging voor waterbedrijven als Dunea, Vitens en Evides. Ook toezichthouder ILT trok hierover onlangs aan de bel. Zonder snelle actie kunnen onder meer in Twente, Groningen, West-Brabant en de provincie Utrecht al op korte termijn problemen ontstaan. Vanaf 2030 kan dat zelfs in het hele land.

Zo moest onlangs een nieuwbouwproject worden stilgelegd omdat er niet genoeg drinkwater beschikbaar was. En bedrijven die drinkwater nodig hebben voor hun processen, zoals voedselproducenten, moeten soms ook wachten voordat ze een aansluiting krijgen.

"We zien dat de vraag naar drinkwater groeit. Dit komt door een groeiende bevolking, een groeiende economie en meer toerisme", legt een woordvoerder van Vewin uit. "Daar komt bij dat er soms droge periodes zijn, waarin minder water beschikbaar is. Maar het aanbod van drinkwater groeit niet mee."

Vergunning krijgen duurt lang

Volgens de vereniging komt dit doordat de vergunningen die ze hebben aangevraagd, lang op zich laten wachten. En de vergunningen die de waterbedrijven al hebben, kunnen niet volledig worden benut. De provincies moeten deze verlenen, maar hebben daar veel tijd voor nodig.

Daar komt bij dat provincies ook moeten kijken naar andere belangen, bijvoorbeeld de landbouw, woningbouw of de natuur. Die belangen botsen nogal eens met drinkwaterwinning.

Ook speelt mee dat bronnen voor drinkwater vervuild raken door verontreiniging en dat waterbedrijven niet of nauwelijks winst mogen maken. Hierdoor houden ze minder geld over om te investeren in nieuwe projecten. De Tweede Kamer heeft wel onlangs een motie aangenomen om hier iets aan te doen.

Watervoorraad te klein voor nieuwbouwopgave

"Het kabinet wil 900.000 nieuwe woningen bouwen tot aan 2030. Maar als die allemaal nu zouden worden gebouwd, zijn er niet genoeg watervoorraden om alle huizen aan te sluiten", aldus Vewin.

Zo weigerde Dunea vorig jaar om de handtekening te zetten onder een plan voor 245.000 nieuwe huizen in Zuid-Holland. Het drinkwaterbedrijf twijfelde of het al die huizen wel van water zou kunnen voorzien.

Ook de ILT ziet het gebrek aan drinkwater als een serieuze bedreiging. "Het is al decennialang vanzelfsprekend dat er altijd goed drinkwater uit de kraan komt. Maar nu niet meer. Die vanzelfsprekendheid verdwijnt."

Drinkwaterbedrijven hebben een zorgplicht, wat betekent dat ze verplicht zijn altijd drinkwater te leveren. Maar de toezichthouder heeft het idee dat dit weinig prioriteit krijgt. "Dit is een steeds groter gevaar voor de leveringszekerheid van drinkwater", stelt de ILT, die erop wijst dat provincies in hun nieuwe bestuursakkoorden amper aandacht hebben voor dit probleem.

Waterwinning botst met natuur of woningbouw

Het zijn volgens ILT vooral de provincies die verantwoordelijkheid moeten nemen. Maar die lopen ook tegen problemen aan. Een voorbeeld hiervan is de regio Twente. Daar is extra grondwaterwinning nodig, maar het provinciebestuur durft het niet aan om het belang van extra drinkwater voorrang te geven boven mogelijke problemen met het verzakken van de grond of schade aan de natuur.

Het Interprovinciaal Overleg (IPO), een samenwerkingsverband van alle provincies, meldt in een reactie dat het inmiddels met betrokken partijen in overleg is om de problemen aan te pakken. Wel voegt het IPO eraan toe dat dit probleem de verantwoordelijkheid is van alle betrokken overheden en niet alleen van de provinciebesturen.

Verder pleit de organisatie voor het terugdringen van het gebruik, bijvoorbeeld door paal en perk te stellen aan het sproeien van tuinen.

 

bron: Nu.nl

Meer interessante nieuwsberichten

Nationaal Plan van Aanpak Drinkwaterbesparing

Nationaal Plan van Aanpak Drinkwaterbesparing naar de 2e kamer

25 juni 2024

Gisteren (24 juni) heeft demissionair minister Mark Harbers van Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat het Nationaal Plan van Aanpak Drinkwaterbesparing naar de Tweede Kamer gestuurd. Het plan is een uitwerking van de Kamerbrief 'Water en Bodem sturend' uit november 2022. Het hoofddoel is te komen tot een flinke drinkwaterbesparing. In 2035 mogen particulieren nog maximaal 100 liter drinkwater per persoon per dag gebruiken in plaats van 129 liter. Bedrijven moeten hun drinkwatergebruik met 20% verminderen. Door regenwater en grijswater te (her)gebruiken is deze doelstelling eenvoudig te realiseren. Dat maakt dan ook onderdeel uit van het Plan van Aanpak.Het Nationaal Plan van Aanpak Drinkwaterbesparing is hier te downloaden.
Comfort systeem

Dit is waarom we naar België moeten kijken om drinkwater te besparen: ‘Het is ongelofelijk zonde’ (artikel Stentor en AD)

17 april 2024

Stel je het volgende voor: je hebt zojuist 35 literflessen Spa blauw in de supermarkt gekocht en nu kieper je de een na de andere fles leeg in het toilet, tot er geen druppel meer over is. Bizar, inderdaad. Toch is dit wat vrijwel iedereen doet, want dagelijks spoelen we per persoon ruim 30 liter drinkwater door ons toilet. En dat kan echt anders, zeggen experts.Waanzin. Een ander woord kan waterexpert Johan Bel uit Hardenberg er niet voor verzinnen. ,,We hebben het schoonste drinkwater ter wereld, maar we gebruiken het vooral om de auto te wassen, de tuin te sproeien, de wasmachine te laten draaien en het toilet te spoelen. Het is ongelofelijk zonde dat we hiervoor schoon drinkwater gebruiken.”Dus: wat als het lukt dagelijks fors minder drinkwater te gebruiken? ,,De technologische oplossingen zijn er”, zegt Bel. ,,We moeten ze alleen wel inzetten.” In dit verhaal lees je hoe we dat voor elkaar kunnen krijgen. ,,Zo ingewikkeld is het niet.”
paraplu en regen

Onderzoek naar de motivatie van mensen voor het gebruik van regenwater

12 april 2024

Er is een groeiende interesse voor toepassingen van regenwater, met name in Vlaanderen. Dit roept de vraag op hoe groot de vraag naar verschillende regenwatertoepassingen nu werkelijk is, en belangrijker nog, wat de achterliggende motivaties zijn voor particulieren om hierin te investeren. KWR heeft recent een studie afgerond door middel van een representatieve online enquête in zowel Nederland (n = 1013) als Vlaanderen (n = 1005) en 25 aanvullende vervolginterviews.
Druppende kraan -1

Nationaal Plan van Aanpak Drinkwaterbesparing vastgesteld door Bestuurlijke Overleg Water

12 april 2024

Zakelijke gebruikers en huishoudens moeten aan de slag met drinkwaterbesparing. Het drinkwatergebruik per hoofd van de bevolking moet afnemen van 129 liter tot 100 liter per dag in 2035. Grootverbruikers dienen een reductie van 20%  te realiseren ten opzichte van de referentieperiode 2016-2019. Laagwaardig gebruik van drinkwater wordt beperkt. Dit staat in het Nationale Plan van Aanpak Drinkwaterbesparing dat op 10 april is vastgesteld in het Bestuurlijk Overleg Water. Door de genoemde doelen te realiseren kan het effect van toename van de watervraag in relatie tot de schaarsere beschikbaarheid van water worden beperkt.