• 30 jaar expertise in water
  • Betrouwbare kwaliteit
  • Innovatieve oplossingen
  • Uitstekende service

Jumbo gebruikt regenwater bij duurzaam centraal distributiecentrum

 

Bij de uitbreiding van het centrale distributiecentrum van Jumbo in Nieuwegein (CDC Vers) van 46.000mwordt regenwater gebruikt voor de spoeling van 104 toiletten en 23 urinoirs. Dit duurzame gebouw is getoetst volgens de BREEAM-methodiek. De voorziene besparing op drinkwater bedraagt ca. 2.000m3

Het regenwater van het middendak wordt gefilterd door twee filters van 315mm en daarna opgeslagen in twee bovengronds silo's van 25m3. Een regenwatercentrale met krachtig dubbel uitgevoerd pompsysteem levert de druk naar alle toiletten en urinoirs.