Waterschaarste in Nederland

  • 30 jaar expertise in water
  • Betrouwbare kwaliteit
  • Innovatieve oplossingen
  • Uitstekende service

17 juni 2019

Waterschaarste in Nederland

De media stonden er vanmorgen bol van: de aarde kan onze dorst niet meer lessen. In grote delen van de wereld doen zich alwaterschaarste in Nederland ernstige watertekorten voor. Tja, moeten wij ons daar druk over maken, hoor ik u denken. We hebben toch water genoeg in Nederland? Nou, schijn bedriegt. Want hoewel het in de afgelopen maanden ongelofelijk veel heeft geregend, staat dat redelijk los van de beschikbaarheid aan schoon drinkwater. Dat wordt namelijk gewonnen uit grondwater en oppervlaktewater.

Bronnen onder druk

Om met dat laatste te beginnen: voorlopig staan de rivieren erg hoog door al dat regenwater en die smeltende sneeuw. Maar het zal niet lang meer duren en dan hebben we weer een lange periode met droogte, waarbij de rivieren zo weinig water bevatten dat inname voor drinkwater onder druk komt te staan of zelfs niet meer mogelijk is. En dat grondwater dan, daar hebben we toch genoeg van? Helaas ook niet, drinkwater wordt gewonnen uit grondwaterbronnen die 50 tot 100 jaar oud zijn. We verbruiken deze veel sneller dan dat ze weer op een natuurlijke of zelfs geforceerde wijze worden aangevuld.

Vervuiling

Bovendien treedt er vervuiling op van zowel grondwater als oppervlaktewater: bestrijdingsmiddelen, hormonen, chemicaliƫn, verzilting, microplastics, meststoffen en medicijnresten zijn grote boosdoeners. Daardoor raken bronnen ongeschikt, kost het veel meer om schoon drinkwater te maken of blijven stoffen zelfs achter in het drinkwater.

Toenemende watervraag

Met meer dan 17 miljoen mensen in zo'n klein landje kun je op je klompen aanvoelen dat we onze natuurlijke hulpbronnen onevenredig belasten. Maar dat zal alleen nog maar verder toenemen door bevolkingsgroei en economische groei. De voorspelling is dat in komende decennia de watervraag met nog eens 30-50% zal toenemen. Het is ondenkbaar dat dit zonder ingrepen goed blijft gaan.

Oplossing

In Nederland hebben we gelukkig nog een alternatief in tegenstelling tot veel andere landen. We kunnen overschakelen op regenwater om daarmee drinkwater te vervangen of zelfs om er drinkwater van te maken. Er valt in Nederland ongeveer 30 keer zoveel regenwater als we aan drinkwater verbruiken.

Rol waterbedrijven, gemeenten en waterschappen

Er ligt een belangrijke rol voor de waterbedrijven, gemeenten en waterschappen om een kentering aan te brengen. Waterbedrijven moeten serieus werk gaan maken van regenwater als alternatieve bron voor drinkwater. Gemeenten moeten zorgen voor opvang, infiltratie en gebruik van regenwater binnen bebouwd terrein. Waterschappen ten slotte moeten zorgen voor een veel betere zuivering van het afvalwater zodat alle vervuilende stoffen niet meer in het oppervlaktewater terecht komen.

Meer interessante nieuwsberichten

Trias Aqua

Trias Aqua

10 mei 2019

We maken uw gebouw, woonwijk of bedrijfsterrein klimaatbestendig, waterneutraal en zelfvoorzienend. Dat doen we aan de hand van de Trias Aqua. Deze geeft heel eenvoudig prioriteit aan het toepassen van maatregelen. 
Regenwater van dak

Alles over regenwater

11 juni 2019

Neerslag ontstaat wanneer de afmetingen van onderkoelde druppeltjes in wolken te groot worden, ze worden dan te zwaar en vallen naar beneden. Wolken ontstaan op hun beurt door verdamping van water op de aarde en met name de zee.
Regenwater

Mijn Waterfabriek helpt u met duurzaam watergebruik

11 juni 2019

Regenwater houdt ons steeds meer bezig. Klimaatverandering zorgt voor overlast door hevige regenbuien, soms voor verdroging, en in ieder geval voor stijgende kosten van de rioolheffing. 
20508074_l

Grijs water uitstekend opnieuw te gebruiken

11 juni 2019

Grijs water is het water dat afkomstig is van het douchen en wassen. Het wordt grijs genoemd omdat het maar heel licht verontreinigd is. Er komen alleen zeepresten en wat lichte vervuiling in voor en dan ook nog in lage concentraties.
permapack 35

Slimme oplossing voor infiltratie rondom de woning

11 juni 2019

Overlast van regenwater is eenvoudig op te lossen met Permapack. Dit zijn kleine, maar oersterke infiltratiekratten. U kunt er het regenwater in bufferen, het laten weglopen (infiltreren) in de grond of met de Permapack het regenwater transporteren naar een andere plek.