Toekomst watereconomie is circulair

 • 30 jaar expertise in water
 • Betrouwbare kwaliteit
 • Innovatieve oplossingen
 • Uitstekende service

14 juni 2019

Toekomst watereconomie is circulair

“Over de stedelijke waterketen valt niet te onderhandelen. Bij water gaat het om kwaliteit en veiligheid voor burgers en het milieu, om bedrijfszekerheid, gebruiksgemak en niet in de laatste plaats om deskundigheid.” Dat zegt KWR-directeur Wim van Vierssen tijdens zijn lezing op de vijftigste Essener Tagung in Duitsland. Hij breekt een lans voor de aanjagersrol van de watersector in de circulaire economie, zowel als het gaat om het terugwinnen van grondstoffen uit afvalwater, om opslag van water in de ondergrond alsook om innovatief assetmanagement. “Door te innoveren in de watersector kan de samenleving kosten besparen en tegelijkertijd het niveau van dienstverlening nog verhogen.”

Van Vierssen geeft aan dat de watersector ondanks zijn bescheiden omvang een grote invloed heeft op andere sectoren. Hij noemt ter illustratie een aantal voorbeelden van kennis en referentieprojecten die zijn stelling onderstrepen.

 • De urban waterbuffer waarbij regenwater ondergronds wordt opgeslagen en in tijden van droogte wordt opgepompt.
 • Het inbrengen van een autonome inspectirrobot in het stedelijke drinkwaterleidingnet, als ondersteuning bij vervangingsprogramma’s en lekkagedetectie.
 • Upcycling van reststoffen uit de drinkwaterzuivering. De reststoffen kunnen bijna volledig worden hergebruikt in de glas-, papier-, en tapijtindustrie. Dit betekent duurzaam ondernemen met kostenvoordeel.


Conclusies

 • De stedelijke waterketen is onderwerp en inspiratiebron van verschillende innovaties. Een gezamenlijke aanpak leidt sneller tot duurzame oplossingen.
 • De circulaire economie maakte het mogelijk om met technologische oplossingen een duurzamere waterketen te realiseren.
 • Grote maatschappelijke vragen zijn nog onopgelost.
 • De circulaire economie biedt de watersector de kans om een prominente rol te spelen.
 • Gezondheid, bedrijfszekerheid, gebruiksgemak en kosten; de stedelijke waterketen vraagt om specialisten.


Bron: website KWR

Meer interessante nieuwsberichten

Trias Aqua

Trias Aqua

10 mei 2019

We maken uw gebouw, woonwijk of bedrijfsterrein klimaatbestendig, waterneutraal en zelfvoorzienend. Dat doen we aan de hand van de Trias Aqua. Deze geeft heel eenvoudig prioriteit aan het toepassen van maatregelen. 
Regenwater van dak

Alles over regenwater

11 juni 2019

Neerslag ontstaat wanneer de afmetingen van onderkoelde druppeltjes in wolken te groot worden, ze worden dan te zwaar en vallen naar beneden. Wolken ontstaan op hun beurt door verdamping van water op de aarde en met name de zee.
Regenwater

Mijn Waterfabriek helpt u met duurzaam watergebruik

11 juni 2019

Regenwater houdt ons steeds meer bezig. Klimaatverandering zorgt voor overlast door hevige regenbuien, soms voor verdroging, en in ieder geval voor stijgende kosten van de rioolheffing. 
20508074_l

Grijs water uitstekend opnieuw te gebruiken

11 juni 2019

Grijs water is het water dat afkomstig is van het douchen en wassen. Het wordt grijs genoemd omdat het maar heel licht verontreinigd is. Er komen alleen zeepresten en wat lichte vervuiling in voor en dan ook nog in lage concentraties.
permapack 35

Slimme oplossing voor infiltratie rondom de woning

11 juni 2019

Overlast van regenwater is eenvoudig op te lossen met Permapack. Dit zijn kleine, maar oersterke infiltratiekratten. U kunt er het regenwater in bufferen, het laten weglopen (infiltreren) in de grond of met de Permapack het regenwater transporteren naar een andere plek.