• 30 jaar expertise in water
  • Betrouwbare kwaliteit
  • Innovatieve oplossingen
  • Uitstekende service

12 januari 2024

Technisch achtergronddocument gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater (richtsnoer, 2023)

Het technisch achtergronddocument heeft tot doel de GSV hemelwater te verduidelijken en te kaderen. De nieuwe verordening is in werking getreden op 2 oktober 2023. 

Met praktische voorbeelden en verduidelijkingen legt het technisch document uit hoe de GSV hemelwater in de praktijk kan toegepast worden. Het document richt zich naar architecten, vergunningaanvragers en -verleners.

De GSV hemelwater bepaalt wanneer en onder welke voorwaarden bij bouwprojecten en verhardingen hemelwatergebruik, infiltratie of buffering van hemelwater moeten uitgevoerd worden.

Klimaatverandering, met toenemende kans op hevige regenbuien en langere periodes van droogte, verplicht ons om hemelwater nog meer ter plekke vast te houden, meer hemelwater te gebruiken en het te infiltreren. De nieuwe GSV hemelwater gaat dan ook verder op het pad van de eerdere verordeningen uit 2004 en 2013, maar breidt het toepassingsgebied uit en scherpt de voorwaarden aan. De nieuwe GSV Hemelwater 2023 vervangt de verordening van 2013.

Download hier het technisch achtergronddocument.

 

Meer interessante nieuwsberichten

Dichte kraan

Gebrek aan drinkwater dreigt woningbouw en bedrijven te raken

12 februari 2024

Waterbedrijven vrezen in de toekomst niet genoeg water te kunnen leveren voor nieuwe woningen en bedrijfspanden. Ze lopen aan tegen trage vergunningsprocedures en hebben te weinig geld om te investeren in nieuwe waterbronnen.Dat zegt Vewin, de belangenvereniging voor waterbedrijven als Dunea, Vitens en Evides. Ook toezichthouder ILT trok hierover onlangs aan de bel. Zonder snelle actie kunnen onder meer in Twente, Groningen, West-Brabant en de provincie Utrecht al op korte termijn problemen ontstaan. Vanaf 2030 kan dat zelfs in het hele land.
Grootschalig industrieel gebruik van regenwater

Webinar regenwatersystemen

08 februari 2024

We organiseren weer een webinar over regenwatersystemen. Nu op woensdag 13 maart van 13.00-15.00u.Ben je bouwprofessional, meld je dan hier snel aan. 
MIA en Vamil 2024

Milieu-investeringsaftrek 2024 voor de bebouwde omgeving

02 januari 2024

Eind vorig jaar publiceerde de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) de nieuwe Milieulijst voor 2024. Hierop staan nieuwe bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor de Milieu-investeringsaftrek (MIA). De aftrekpercentages van de Milieu-investeringsaftrek blijven 27%, 36% en 45%. Het budget voor de Milieu-investeringsaftrek is in 2024 € 192 miljoen. Voor de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil) is € 25 miljoen beschikbaar waarmee ook in 2024 tot 75% van milieu-investeringen kan worden afgeschreven.