Noodkreet Vitens: levering drinkwater Overijssel komt in gevaar

  • 30 jaar expertise in water
  • Betrouwbare kwaliteit
  • Innovatieve oplossingen
  • Uitstekende service

6 januari 2022

Noodkreet Vitens: levering drinkwater Overijssel komt in gevaar

 

Als Vitens niet snel meer water kan winnen in Overijssel, komt de leveringszekerheid van drinkwater in gevaar. Dat schrijft het waterbedrijf in een ‘noodkreet’. De huidige waterwinpunten kunnen de groei in drinkwatergebruik niet bijhouden, stelt Vitens.

Het is niet ondenkbaar dat bij opnieuw een hete en droge zomer in Overijssel slechts een dun straaltje water uit de kraan komt. Of misschien wel helemaal niets. Die waarschuwing geeft Vitens per brief aan het provinciebestuur. Het waterbedrijf spreekt van een ‘noodkreet’. Wil de leveringszekerheid van drinkwater overeind blijven, dan moet er snel iets gebeuren.

Zwembadjes
Door droge en hete zomers is de drinkwatervraag in de afgelopen jaren extreem gestegen. Vitens heeft naar eigen zeggen nog nooit zoveel drinkwater geleverd als in 2018, 2019 en 2020. Het waterbedrijf riep mensen in 2020 op te stoppen met het sproeien van de tuin, het wassen van de auto en het vullen van zwembadjes. Op warme dagen steeg het drinkwatergebruik met 30 tot 50 procent.

‘In Overijssel waren wij zelfs genoodzaakt meerdere vergunningen te overschrijden’, stelt het waterbedrijf. Hierbij gaat het om maximaal vergunde hoeveelheden water die per punt gewonnen mogen worden.

2050
Vitens schrijft dat dergelijke zomers volgens landelijke scenario’s pas rond 2050 werden verwacht. ‘De werkelijkheid blijkt anders en de verwachting is dat dit vaker gaat gebeuren’, aldus het waterbedrijf. Om snel te kunnen voldoen aan de groeiende vraag loopt Vitens tegen praktische grenzen op. Het bedrijf wil de huidige waterwinpunten maximaal gaan benutten, maar die processen slurpen tijd.

Dat heeft weer te maken met andere belangen die spelen in de gebieden waar Vitens het grondwater oppompt. Een aantal winpunten ligt bijvoorbeeld in Natura2000-gebieden, die extra bescherming genieten vanwege kwetsbare natuur. Ook is er weerstand van omwonenden of landbouwers wanneer Vitens de winpunten wil oprekken naar de maximale wincapaciteit.

Vitens zegt dat ook sommige gemeenten infrastructurele uitbreiding van winpunten tegenhouden. ‘Ondanks hun wettelijke zorgplicht.’

Nieuwbouwplannen Zwolle
Wanneer niet snel oplossingen worden gevonden, gaat het drinkwatertekort volgens Vitens ook een negatief effect hebben op economische ontwikkelingen in de regio. Het bedrijf verwijst naar de nieuwbouwplannen voor 80.000 woningen rondom Zwolle. Aanvragen voor drinkwaterlevering kan Vitens nu al niet standaard meer goedkeuren. Volgens Vitens is dit ‘niet acceptabel’. Het bedrijf doet daarom een beroep op de provincie, die de waterwinvergunningen verleent.

Om de groei op te vangen, zijn volgens Vitens volledige inzetbaarheid van de huidige winvergunningen en nieuwe waterwinpunten noodzakelijk. Dat moet snel gebeuren en ‘zonder dat er keer op keer beperkingen worden opgelegd of aanvullend onderzoek wordt gevraagd’. Het waterbedrijf wil dat de provincie voorrang gaat geven aan de drinkwatervoorziening. Zelfs als dat ten koste gaat van andere belangen, zoals de energietransitie. Desnoods wil Vitens die afweging laten toetsen bij de rechter.

Noodoplossing
Overijssel begrijpt de noodkreet, maar zegt ook dat in deze provincie ‘geen eenvoudige winlocaties te vinden zijn’. Als noodoplossing stelt Overijssel voor om de piekbelasting te verlagen. Ook het tijdelijk inzetten van water van lagere kwaliteit, zoals oppervlaktewater na zuivering, is volgens de provincie denkbaar. Inzetten van de volledige vergunningsruimte is op een aantal plekken, bijvoorbeeld in Deventer en bij de winning Vechterweerd in Hoonhorst, om praktische redenen niet op korte termijn haalbaar.

Voor de toekomst daagt de provincie Vitens uit om met innovatieve oplossingen te komen, zoals het eigen concept ‘de eeuwige bron’. Dit is een een gebied waarin water leidend is en waar dankzij een eeuwige bron naast waterwinning ook ruimte is voor landbouw, natuur en recreatie. De provincie bekijkt of dit op de Sallandse Heuvelrug vorm kan krijgen.

In Gelderland en Flevoland speelt deze problematiek ook, maar in mindere mate. ,,In Overijssel is de situatie het meest urgent’’, zegt een woordvoerder van Vitens.

Bron: De Stentor

Meer interessante nieuwsberichten

Woontoren met waterhub

Waterhub zorgt voor voldoende water in de klimaatadaptieve stad

12 mei 2022

Ieder gebouw moeten we gaan voorzien van een Waterhub, zodat er gedurende het hele jaar water beschikbaar is voor alle toiletten, wasmachines en al het groen op en rond het gebouw. Die Waterhub kan met regenwater worden gevuld, maar bij appartementen en woontorens ook met gerecycled grijs water. Zo is er nog meer water beschikbaar en kan een gebouw zelfs waterpositief worden en water leveren aan de groenvoorziening in de omgeving.  
drinkwater-1

Regenwater als bron voor drinkwater in Vlaanderen

6 mei 2022

Het gebruik van regenwater voor toiletten, wasmachines en buitenkraan is in Vlaanderen al goed ingeburgerd sinds de verplichting om een regenwatersysteem te installeren bij herbouw van een gebouw met een dakoppervlakte groter dan 100m². Minder bekend is het gebruik van regenwater voor hoogwaardige toepassingen zoals de badkamer en zelfs de keuken. De vraag daarna neemt echter wel sterk toe, er staat immers steeds meer druk op de drinkwatervoorziening. Het gebruik van regenwater voor de badkamer en keuken is in Vlaanderen toegestaan, maar de kwaliteit van het gezuiverde regenwater dient dan wel te voldoen aan drinkwaterkwaliteit. Als u hiervoor een systeem laat plaatsen dan wordt u gezien als private waterwinner. Omdat er dan een belangrijke wijziging is van de sanitaire installatie moet u een keuring laten uitvoeren van de waterinstallatie, ook voor de niet-aangesloten binneninstallatie. Zie https://www.vmm.be/water/bouwen/keuringen/keuring-waterinstallaties: ‘Richtlijnen gebruik grondwater voor drinkwater door particulieren’.  
Dichte kraan

Vewin: 900.000 nieuwe woningen, drinkwater is niet vanzelfsprekend

16 maart 2022

Drinkwater uit de kraan lijkt vanzelfsprekend, maar dat is het niet. De beschikbaarheid en kwaliteit van de bronnen – grond- en oppervlaktewater – staan onder toenemende druk. Het watersysteem loopt tegen zijn grenzen aan door droogte, verzilting en een toenemende watervraag door een groeiende economie en bevolking. Het realiseren van deze grote woningbouwopgave vraagt dat de beschikbaarheid van tijdig voldoende drinkwater van goede kwaliteit wordt gegarandeerd. Op dit moment is geenszins verzekerd dat de drinkwaterbedrijven in deze behoefte kunnen voorzien. Lees verder.  
Film

Nieuw: video's over regenwatersystemen en grijs watersystemen

14 maart 2022

Nieuw op onze website zijn video's over regenwatersystemen en grijswatersystemen. Naast veelgestelde vragen vindt u bij de Kennisbank nu veel beeldmateriaal over de achtergronden, samenstelling en technieken van systemen voor het gebruik van regenwater en het hergebruik van grijs water. Heel praktisch en heel informatief. Beelden zeggen nou eenmaal meer dan 1000 woorden. Bekijk al onze video's snel achter deze link.