• 30 jaar expertise in water
  • Betrouwbare kwaliteit
  • Innovatieve oplossingen
  • Uitstekende service

02 januari 2024

Milieu-investeringsaftrek 2024 voor de bebouwde omgeving

Eind vorig jaar publiceerde de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) de nieuwe Milieulijst voor 2024. Hierop staan nieuwe bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor de Milieu-investeringsaftrek (MIA). De aftrekpercentages van de Milieu-investeringsaftrek blijven 27%, 36% en 45%. Het budget voor de Milieu-investeringsaftrek is in 2024 € 192 miljoen. Voor de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil) is € 25 miljoen beschikbaar waarmee ook in 2024 tot 75% van milieu-investeringen kan worden afgeschreven.

Voor investeringen in duurzame gebouwen komt u in 2024 in aanmerking voor fiscale subsidie met de Milieu-investeringsaftrek in onderstaande situaties:

 

BREEAM-NL Gebouwen

  • Voor duurzame nieuwe gebouwen met de kwalificering BREEAM-NL Outstanding of bestaande gebouwen met BREEAM In Use Excellent blijft het aftrekpercentage 45% en de forfaitaire aanmeldbedragen per m² bvo hetzelfde als in 2023.
  • Voor duurzame nieuwe gebouwen met het niveau Excellent of bestaande gebouwen met BREEAM In Use Very Good wordt het aftrekpercentage verlaagd van 36% naar 27%. Ook wordt het forfaitaire bedrag per m² industriefunctie verlaagd met € 200 per m².

GPR-gebouwen

  • Voor duurzame nieuwe gebouwen met de kwalificering GPR 8,5 of bestaande gebouwen met de kwalificering GPR 7,5 blijft het aftrekpercentage 45%. De berekening moet gemaakt worden volgens GPR Gebouw 4.4. Ook blijven de forfaitaire aanmeldbedragen per m² bvo hetzelfde als in 2023.
  • Voor duurzame nieuwe gebouwen met de kwalificering GPR 8,0 of bestaande gebouwen met de kwalificering GPR 7,0 wordt het aftrekpercentage verlaagd van 36% naar 27%. De berekening moet gemaakt worden volgens GPR Gebouw 4.4. Ook wordt het forfaitaire bedrag per m² industriefunctie verlaagd met € 200 per m².

BREEAM-NL en GPR-gebouwen met industriefunctie komen in 2024 voor maximaal 30.000 m² bruto vloeroppervlakte in aanmerking voor een fiscale subsidie.

Lees hier meer over de MIA en Vamil voor ondernemers en download hier de brochure en milieulijst 2024

 

Meer interessante nieuwsberichten

Dichte kraan

Gebrek aan drinkwater dreigt woningbouw en bedrijven te raken

12 februari 2024

Waterbedrijven vrezen in de toekomst niet genoeg water te kunnen leveren voor nieuwe woningen en bedrijfspanden. Ze lopen aan tegen trage vergunningsprocedures en hebben te weinig geld om te investeren in nieuwe waterbronnen.Dat zegt Vewin, de belangenvereniging voor waterbedrijven als Dunea, Vitens en Evides. Ook toezichthouder ILT trok hierover onlangs aan de bel. Zonder snelle actie kunnen onder meer in Twente, Groningen, West-Brabant en de provincie Utrecht al op korte termijn problemen ontstaan. Vanaf 2030 kan dat zelfs in het hele land.
Grootschalig industrieel gebruik van regenwater

Webinar regenwatersystemen

08 februari 2024

We organiseren weer een webinar over regenwatersystemen. Nu op woensdag 13 maart van 13.00-15.00u.Ben je bouwprofessional, meld je dan hier snel aan. 
GSV

Technisch achtergronddocument gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater Vlaanderen

12 januari 2024

Het technisch achtergronddocument heeft tot doel de GSV hemelwater (voor Vlaanderen) te verduidelijken en te kaderen. De nieuwe verordening is in werking getreden op 2 oktober 2023. Met praktische voorbeelden en verduidelijkingen legt het technisch document uit hoe de GSV hemelwater in de praktijk kan toegepast worden. Het document richt zich naar architecten, vergunningaanvragers en -verleners. De GSV hemelwater bepaalt wanneer en onder welke voorwaarden bij bouwprojecten en verhardingen hemelwatergebruik, infiltratie of buffering van hemelwater moeten uitgevoerd worden.