Drinkwater bij 900.000 nieuwe woningen: in gevaar zonder directe maatregelen

 • 30 jaar expertise in water
 • Betrouwbare kwaliteit
 • Innovatieve oplossingen
 • Uitstekende service

26 september 2022

Drinkwater bij 900.000 nieuwe woningen: in gevaar zonder directe maatregelen

Als de overheid niet direct maatregelen neemt, is het onmogelijk alle 900.000 nieuwe woningen die tot 2030 worden gebouwd van drinkwater te voorzien. Dat stelt Vewin in de verkenning ‘Zekerstellen van de drinkwatervoorziening op korte en lange termijn’.

Uitdagingen en oplossingen voor drinkwater en woningbouw
De uitdaging: zonder extra maatregelen is het onmogelijk alle 900.000 nieuw te bouwen woningen en gebieden waar stedelijke uitbreiding plaatsvindt op tijd van drinkwater te voorzien

De oplossingen:

 • Meer vergunningsruimte voor drinkwaterbronnen
 • Meer financieringsruimte voor investeringen
 • Betere bescherming van bestaande en toekomstige drinkwaterbronnen
 • Structurele vermindering van drinkwaterverbruik
 • Watervriendelijk bouwen opnemen in het Bouwbesluit en Drinkwaterbesluit
 • Drinkwater op de agenda bij overheden en bouwpartners
 • Aandacht voor risico’s warmtebronnen en -netten
 • Vewin waarschuwde al eerder over dreigend drinkwatertekort

Noot Mijn Waterfabriek: de enige volhoudbare oplossing is het circulair maken van het watersysteem door regenwater te gebruiken en grijs en zwart water te hergebruiken.

Lees hier het hele artikel op Drinkwaterplatform

Meer interessante nieuwsberichten

paraplu en regen

Webinar regenwatersystemen op 4 oktober

6 september 2023

Klimaatverandering en druk op de drinkwatervoorziening maken het noodzakelijk om regenwater op te vangen én te gebruiken. Steeds meer hemelwaterverordeningen voorzien hierin en aanpassing van het drinkwater- en bouwbesluit ligt in het verschiet. Wilt u als bouwprofessional weten wat dat voor u betekent? Neem dan deel aan ons webinar op 4 oktober.. Meld u hier aan.  
Hijsen regenwatertank vanaf de achterzijde van de vrachtwagen

Regenwater opvangen, hergebruiken en infiltreren wordt vanaf 2 oktober de norm in Vlaanderen

4 september 2023

De Vlaamse regering keurde eerder dit jaar de nieuwe hemelwaterverordening goed. Vanaf 2 oktober kan je er niet meer omheen: regenwater opvangen, hergebruiken en infiltreren wordt vanaf dan de standaard. En niet enkel voor nieuwbouw, sloop en heropbouw of uitbreidingen groter dan 40 m². Voorheen moest je enkel aan de verordening voldoen bij nieuwbouw, bij sloop en heropbouw of bij een uitbreiding die groter was dan 40 m². Nu is dat ongeacht de oppervlakte. Maar nog veel belangrijker: verbouwingen vallen nu ook onder de nieuwe verordening en dat is een wezenlijk verschil. Veel meer woningen gaan een hemelwaterput moeten voorzien.  
Ondertekening samenwerkingsovereenkomst

Samenwerkingsovereenkomst Mijn Stad Klimaatbestendig

29 augustus 2023

Van Gelder, TAUW, Wavin, Mijn Waterfabriek en Donker Groep bundelen hun kennis en expertise in Mijn Stad Klimaatbestendig (MSK). MSK is een dynamisch samenwerkingsmodel waarbij het doel is om kennis en expertise uit de hele keten in te zetten voor: groen en blauw, op publiek en privaat terrein, van initiatief tot beheer. Op 23 augustus 2023 werd de samenwerkingsovereenkomst ondertekend tussen Herman van Tholen (WAVIN), Karin van den Brink (TAUW), Berjan Zandink (Van Gelder), Johan Bel (Mijn Waterfabriek) en Hugo Later (Donker Groep). Blijf op de hoogte voor meer updates over MSK! Klimaatbestendige stad (mijnstadklimaatbestendig.nl)  
Rainwater on roof

Regenwatergebruik levert 45% besparing op voor Vitens

25 augustus 2023

Deltares heeft een kwantitatieve studie uitgevoerd naar het besparingspotentieel van hushoudelijk regenwatergebruik in het verzorgingsgebied van Vitens. Het doel is om de onttrekking van grondwater te verminderen. Deze gedegen studie toont een potentieel van 45%. Lees hier het hele rapport.