Drinkwater bij 900.000 nieuwe woningen: in gevaar zonder directe maatregelen

 • 30 jaar expertise in water
 • Betrouwbare kwaliteit
 • Innovatieve oplossingen
 • Uitstekende service

26 september 2022

Drinkwater bij 900.000 nieuwe woningen: in gevaar zonder directe maatregelen

Als de overheid niet direct maatregelen neemt, is het onmogelijk alle 900.000 nieuwe woningen die tot 2030 worden gebouwd van drinkwater te voorzien. Dat stelt Vewin in de verkenning ‘Zekerstellen van de drinkwatervoorziening op korte en lange termijn’.

Uitdagingen en oplossingen voor drinkwater en woningbouw
De uitdaging: zonder extra maatregelen is het onmogelijk alle 900.000 nieuw te bouwen woningen en gebieden waar stedelijke uitbreiding plaatsvindt op tijd van drinkwater te voorzien

De oplossingen:

 • Meer vergunningsruimte voor drinkwaterbronnen
 • Meer financieringsruimte voor investeringen
 • Betere bescherming van bestaande en toekomstige drinkwaterbronnen
 • Structurele vermindering van drinkwaterverbruik
 • Watervriendelijk bouwen opnemen in het Bouwbesluit en Drinkwaterbesluit
 • Drinkwater op de agenda bij overheden en bouwpartners
 • Aandacht voor risico’s warmtebronnen en -netten
 • Vewin waarschuwde al eerder over dreigend drinkwatertekort

Noot Mijn Waterfabriek: de enige volhoudbare oplossing is het circulair maken van het watersysteem door regenwater te gebruiken en grijs en zwart water te hergebruiken.

Lees hier het hele artikel op Drinkwaterplatform

Meer interessante nieuwsberichten

Geld besparen

Prijs drinkwater fors omhoog

29 november 2022

De tarieven van de drinkwaterbedrijven gaan volgend jaar fors omhoog. Daardoor betaalt een gemiddeld huishouden enkele tientallen euro’s meer voor drinkwater, soms zelfs zo’n 50 euro. Waterbedrijven hebben het over uitzonderlijke tariefsverhogingen. Als redenen noemen zij onder meer de sterk stijgende kosten van energie, grondstoffen en materialen en de noodzaak om te blijven investeren.
Waterproblemen

Water en bodem worden sturend bij ruimtelijke ordening

28 november 2022

Door water en bodem sturend te laten zijn in de ruimtelijke ordening, kunnen we in Nederland ook in de toekomst met een ander en grillig klimaat blijven leven, wonen en werken. In een veilige omgeving, met een gezonde bodem, voldoende en schoon water. Dat betekent onder andere dat het drinkwaterverbruik met 20% verlaagd zal moeten worden om de leverantie daarvan ook in de toekomst veilig te stellen. Het laagwaardige verbruik van drinkwater zal worden ontmoedigd. Verplichte opvang en gebruik van regenwater ligt dan ook in het verschiet, de plannen daarvoor worden in de komende periode uitgewerkt. Lees hier de brief van minister Habers aan de Tweede Kamer.
Whitepaper Envaqua ECW

Whitepaper over Circulair Watergebruik

17 november 2022

De toekomst van ons drinkwater is in gevaar, de waterbedrijven kunnen niet voldoen aan de groeiende watervraag. Het (her)gebruik van regenwater en grijswater is daarom noodzakelijk. Aanstaande maandag 21 november vindt er hierover in de 2e kamer een wetgevingsoverleg plaats. Om onze volksvertegenwoordigers te voorzien van de juiste informatie om de juiste beslissingen te kunnen nemen, heeft de Expertgroep Circulair Water (waar wij deel van uitmaken) een whitepaper geschreven en deze gedeeld met meerdere kamerleden en ministeries.