De regenwaterladder - zoals de natuur het ons voordoet

  • 30 jaar expertise in water
  • Betrouwbare kwaliteit
  • Innovatieve oplossingen
  • Uitstekende service

14 juni 2019

De regenwaterladder - zoals de natuur het ons voordoet

Klimaatadaptatie staat hoog op de agenda. Overlast door regenwater wordt als een toenemend probleem gezien, vooral binnenstedelijk. Dat er overlast ontstaat is niet zo vreemd, we gaan namelijk op een heel onnatuurlijke wijze met regenwater om.

Regenwater in de natuur

Als er regen valt dan werkt de aarde als een spons: holtes in en op de grond worden eerst gevuld. Vervolgens maken planten, bomen en dieren daar dankbaar gebruik van. Planten en bomen zuigen regenwater op en dieren krijgen het binnen uit de planten die ze eten of drinken het uit plasjes, vennen, sloten en meertjes.

Het regenwater zakt daarna langzaam weg in diepere grondlagen. Wat overtollig is wordt ondergronds en via oppervlaktewater afgevoerd naar lager gelegen land of naar de zee.

Regenwater in de stad

De volgorde in de natuur is dus: opslag, gebruik, infiltratie, afvoer. Binnenstedelijk doen we het juist andersom, we voeren het regenwater af en dat is dus heel onnatuurlijk. Omdat steeds vaker blijkt dat onze riolering al dat regenwater niet kan verwerken, wordt er op steeds meer plaatsen regenwater geïnfiltreerd in de bodem. Dat is een stap in de goede richting, maar daarmee zijn we er nog niet.

De regenwaterladder

De enige goede oplossing voor onze steden is om gewoon de natuur te volgen, die heeft ten slotte al 3,8 miljard jaar ervaring. Bij de inrichting van onze regenwatersystemen zou deze regenwaterladder leidend moeten worden.

Het principe van de ladder

Het principe van de ladder is overgenomen uit de wereld van materialen en grondstoffen. De ladder van Lansink is al decennia leidend in het gedachtengoed en staat aan de basis van de circulaire economie.

Meer interessante nieuwsberichten

Trias Aqua

Trias Aqua

10 mei 2019

We maken uw gebouw, woonwijk of bedrijfsterrein klimaatbestendig, waterneutraal en zelfvoorzienend. Dat doen we aan de hand van de Trias Aqua. Deze geeft heel eenvoudig prioriteit aan het toepassen van maatregelen. 
Regenwater van dak

Alles over regenwater

11 juni 2019

Neerslag ontstaat wanneer de afmetingen van onderkoelde druppeltjes in wolken te groot worden, ze worden dan te zwaar en vallen naar beneden. Wolken ontstaan op hun beurt door verdamping van water op de aarde en met name de zee.
Regenwater

Mijn Waterfabriek helpt u met duurzaam watergebruik

11 juni 2019

Regenwater houdt ons steeds meer bezig. Klimaatverandering zorgt voor overlast door hevige regenbuien, soms voor verdroging, en in ieder geval voor stijgende kosten van de rioolheffing. 
20508074_l

Grijs water uitstekend opnieuw te gebruiken

11 juni 2019

Grijs water is het water dat afkomstig is van het douchen en wassen. Het wordt grijs genoemd omdat het maar heel licht verontreinigd is. Er komen alleen zeepresten en wat lichte vervuiling in voor en dan ook nog in lage concentraties.
permapack 35

Slimme oplossing voor infiltratie rondom de woning

11 juni 2019

Overlast van regenwater is eenvoudig op te lossen met Permapack. Dit zijn kleine, maar oersterke infiltratiekratten. U kunt er het regenwater in bufferen, het laten weglopen (infiltreren) in de grond of met de Permapack het regenwater transporteren naar een andere plek.