Wet- en regelgeving over regenwatergebruik

  • 30 jaar expertise in water
  • Betrouwbare kwaliteit
  • Innovatieve oplossingen
  • Uitstekende service
Terug naar overzicht

Wet- en regelgeving over regenwatergebruik

Nederland

De regelgeving voor het gebruik van regenwater in Nederland is vastgelegd in het Drinkwaterbesluit, NEN 1006, NEN-EN 16941-1,  Waterwerkbladen 1.4 G, 3.8 en 4.7 en  KIWA BRL-K14011.

Er wordt daarin onderscheid gemaakt tussen drinkwater en huishoudwater. In de NEN-normen en de waterwerkbladen staat beschreven aan welke eisen een huishoudwaterinstallatie moet voldoen. Dit zijn de belangrijkste uitgangspunten :

  1. Er wordt onderscheid gemaakt tussen individuele en collectieve watersystemen. Een individueel watersysteem betreft een woninginstallatie (grondgebonden en gestapeld), alle andere watersystemen worden als collectief gezien. Bij individuele watersystemen mag huishoudwater (regenwater) gebruikt worden voor toiletspoeling, wassen van kleding en de buitenkraan. Bij collectieve watersystemen mag regenwater alleen voor toiletspoeling worden gebruikt. Irrigatie van groenvoorzieningen mag ook, maar dan met een gesloten systeem (bijvoorbeeld met druppelslangen). De gedachte daarachter is dat er geen gevaar voor de volksgezondheid mag optreden omdat een kraan met regenwater voor verkeerde doeleinden (bijvoorbeeld drinken) gebruikt kan worden. 
  2. Watergebruik voor productiedoeleinden valt niet onder het drinkwaterbesluit, maar onder de Arbowet. Bepalend daarbij is het voorkomen van onveilige werkomstandigheden, zoals legionella in aerosolen bij verneveling van regenwater.
  3. Er moeten separate en herkenbare drukleidingen voor drinkwater en huishoudwater worden aangelegd, waarbij de drukleiding voor regenwater in kunststof uitgevoerd moet worden.
  4. U dient direct contact te voorkomen tussen drinkwater en huishoudwater. Doel is om contaminatie van drinkwater te voorkomen. Er mag wel drinkwater worden bijgevuld op de huishoudwaterinstallatie, maar dat dient met een atmosferische onderbreking conform EN1717.

Daarnaast dient het regenwater ondergronds te worden opgeslagen zodat het koel blijft en er geen lichttoetreding kan plaatsvinden. De regenwatertank moet bovendien toegankelijk zijn voor inspectie en onderhoud.

Vlaanderen

De regels voor het hergebruiken van regenwater in Vlaanderen vindt u hier.