• 30 jaar expertise in water
  • Betrouwbare kwaliteit
  • Innovatieve oplossingen
  • Uitstekende service
Terug naar overzicht

Wat moet ik doen bij geur en kleur in mijn regenwater?

Regenwater is van zichzelf schoon. Toch doen zich weleens problemen voor met geur en kleur van regenwater. In dit artikel vindt u de belangrijkste informatie daarover.

Stinkend water
Soms komt het voor dat het regenwater gaat stinken. Dit duidt op de aanwezigheid van organische verontreiniging in de regenwatertank, zoals (bouw)zand of stuifmeel. Bacteriën die van nature in regenwater aanwezig zijn kunnen zich sterk vermeerderen bij stagnerend water en/of hoge temperaturen en zorgen dan voor omzetting van de organische verontreiniging. Daarbij kan een geur van rotte eieren ontstaan, veroorzaakt door waterstofsulfide (H₂S).

De beste methode om dit te verhelpen is het volledig reinigen van de regenwatertank. Ook kunt u het regenwater in de tank beluchten (vanaf de bodem). Toevoer van zuurstof houdt het regenwater vers.

Verkleuring
Ook verkleuring van het regenwater kan voorkomen. De oorzaak daarvan kan liggen in:

  1. Het uitlogen van het dakmateriaal. Vooral bitumen daken zullen in de eerste maanden na plaatsing een gele kleur geven aan het regenwater. Dit verdwijnt na verloop van tijd vanzelf.
  2. Aanzuiging van bezinksel op de bodem. In dit geval moet u de regenwatertank leegpompen en reinigen. En de pomp hoger ophangen zodat deze geen bezinksel kan aanzuigen.
  3. Zwevende organische vervuiling. In dit geval moet u de herkomst daarvan achterhalen en voorkomen dat de vervuiling in de tank kan komen. Ook moet u de regenwatertank leegpompen en reinigen.
  4. Een groen dak. Het substraat zorgt voor een geelbruine kleur (theekleur) van het regenwater.
  5. Een rieten dak. Dit houdt veel fijne organische vervuiling vast, wat afstroomt bij een hevige bui. Bovendien zorgt dit voor humuszuur in het regenwater. 
  6. Aangroei van algen aan de wand van (ondiepe) kunststof tanks. U moet deze dan leegpompen en reinigen met een chloorconcentraat. Aangroei aan de wand komt overigens bij betonnen tanks vrijwel niet voor, dat is een belangrijk voordeel ten opzichte van kunststof.

Verkleuring is in alle gevallen op te lossen met een actief koolfilter in de persleiding van uw regenwatersysteem. Dat geldt ook voor het binden van zuren in het regenwater. Zorg wel voor voldoende volume van het actieve kool, anders heeft dit te weinig effect door een te korte contacttijd.

Afzettingen in de toiletten
Heel soms komt witbruine afzetting in toiletten voor. Dat wordt veroorzaakt door calciumcarbonaat (calciet). Dit probleem doet zich voor bij platte daken met een ballastlaag met fijne fracties. Dit kan verholpen worden door vervanging van de ballast door goed gewassen grind (zonder kalksteen).