• 30 jaar expertise in water
  • Betrouwbare kwaliteit
  • Innovatieve oplossingen
  • Uitstekende service
Terug naar overzicht

Kun je regenwater drinken?

Het gebruik van regenwater voor consumptie is mogelijk wanneer de aanvoer van drinkwater geen redelijk alternatief is, zoals bij een off grid woning. 

Het drinken van (gezuiverd) regenwater valt in Nederland buiten het wettelijke kader en onder uw eigen zorgplicht. Het is voor eigen rekening en risico om regenwater te drinken, om uw regenwatersysteem conform de gestelde eisen te onderhouden en om te waarborgen dat er geen contaminatie van leidingwater kan plaatsvinden. Bovendien mag u derden geen regenwater laten drinken.

In Vlaanderen bestaat er wel een wettelijk kader voor het drinken van gezuiverd regenwater. Deze vindt u hier.

Regenwater kun je niet zomaar drinken. Hoewel het schoon is als het uit de lucht valt (je wordt immers niet ziek als je in de regen loopt), kan opgevangen regenwater verontreinigd zijn door de vervuiling die er op je dak of in de dakgoot ligt. Die vervuiling zal in ieder geval verwijderd moeten worden door een zuiveringssysteem. We hebben daarvoor het SafeWater systeem ontwikkeld. Deze zorgt voor microbiologisch veilig water, vrij van bacteriĆ«n en virussen.

Naast de aanwezigheid van microbiologie kunnen er andere storende stoffen in het regenwater aanwezig zijn. Voor het bepalen van de waterkwaliteit van het gezuiverde regenwater is monitoring daarom een vereiste.

Laat u door ons goed informeren naar de mogelijkheden. U kunt ons bereiken op 085-0471014 of per mail op [email protected]