• 30 jaar expertise in water
  • Betrouwbare kwaliteit
  • Innovatieve oplossingen
  • Uitstekende service
Terug naar overzicht

Hoe werkt een regenwaterinfiltratiesysteem?

Een infiltratiesysteem is bedoeld om regenwater van verhard oppervlak in de bodem te brengen. Dat kan zijn van een dak, terras, oprit of straat. Het voordeel is dat het regenwater niet afgevoerd hoeft te worden door een riool en dat het wordt toegevoegd aan de grond, waardoor er minder verdroging optreedt.

Hieronder vindt u een schema van een infiltratiesysteem. Het principe van infiltratie is eenvoudig:

  1. Het regenwater wordt opgevangen in de dakgoot en via een regenwaterbuis naar beneden geleid.
  2. Een bladscheider zorgt voor verwijdering van grof vuil zoals bladeren.
  3. Het regenwater komt daarna in een ondergrondse buis terecht en passeert een zandvangput. Daarin worden de fijne deeltjes afgevangen.
  4. Vervolgens komt het gefilterde regenwater in de infiltratietunnels terecht.

Doorlatendheid bodem

Infiltratie kan alleen plaatsvinden als de bodem dit toelaat. Bovendien moet de grondwaterstand lager zijn dan de onderkant van de infiltratiekratten. De doorlatendheid van de grond wordt uitgedrukt in een k-waarde. Voor infiltratie wordt meestal een minimale k-waarde van 1 aangehouden. Dat betekent dat het water in de grond per dag een afstand van 1 meter aflegt. Zandgrond is over het algemeen redelijk tot goed doorlatend. Voor klei en leem geldt dat niet. Soms kan een kleilaag of leemlaag doorboord worden om verbinding te maken met een beter doorlatende grondlaag.

Vervuiling

Veel soorten vuil zoals koper en zink hebben de neiging om zich te binden aan slib en zand. Dit blijft dus achter in de zandvangput. Vet- en olieachtige stoffen, chemicaliën, verf, benzine etc. mogen nooit in het infiltratiesysteem worden gebracht.

Ontluchting

Een infiltratiesysteem moet ontlucht worden. Bij kleinere systemen kan de ontluchting plaatsvinden via de bladscheider en/of een zandvangput met open rooster, bij grotere systemen (vanaf ca. 4m³) moet er een ontluchting worden aangebracht aan de achterzijde van het infiltratiesysteem.

Overstort

Een infiltratiesysteem moet eveneens worden voorzien van een overstort. Deze kan plaatsvinden via de bladscheider, een zandvangput met open rooster of via een aansluiting op het riool.

Infiltratietunnels

Infiltratietunnels hebben een inhoud van maar lieft 1.600 liter. Daarmee kunt u dus in één keer een grote buffercapaciteit realiseren.

Geotextiel

Infiltratietunnels moeten omhuld worden in geotextiel. Dit zorgt ervoor dat het regenwater de grond in kan stromen, maar voorkomt dat er zand of wortels in het infiltratiesysteem kunnen komen.