• 30 jaar expertise in water
 • Betrouwbare kwaliteit
 • Innovatieve oplossingen
 • Uitstekende service
Terug naar overzicht

Hoe kan ik voldoen aan de bergingseis van de gemeente?

In Vlaanderen is het al lang standaard en in Nederland gaan steeds meer gemeenten er bij nieuwbouw toe over om geen hemelwaterriool meer aan te leggen en van u te eisen om het regenwater op eigen terrein te bergen. Bovendien krijgt u dan ook een bergingseis opgelegd. Deze kan variëren van 20-100mm/m2. Dat wil zeggen dat per m2 aan verharding die u creëert (dak + bestrating) u 20 tot 100 liter regenwater moet kunnen bergen. 

Sommige gemeenten stellen daarboven op de eis dat die regenwaterberging binnen een bepaalde periode weer leeg moet zijn om de volgend bui op te vangen. Dat varieert van een dag tot enkele dagen. Dat heet de ledigingstijd.

Ten slotte mag u bij sommige gemeente wel overstorten op het riool, de openbare weg of op oppervlaktewater, en bij sommige gemeenten helemaal niet. En als u dat wel mag doen wordt er soms ook nog een eis gesteld aan het afvoerdebiet. De gemeente of het waterschap/hoogheemraadschap wil dan voorkomen dat het riool of oppervlaktewater wordt overbelast bij een piekbui. Dat heet vertraagde afvoer.

Een rekenvoorbeeld: bij een bergingseis van 60mm/m2, een dak heeft van 60m2 en 40m2 aan bestrating, moet u 100m2 x 60mm/m= 6m3 aan regenwaterberging realiseren.

Wat is het effect van een regenwatertank op de bergingseis?

Als u dan toch moet investeren, dan is het heel logisch en zinvol om het regenwater op te vangen in een regenwatertank zodat u er nuttig gebruik van kunt maken. Maar wat is het effect daarvan? Om dat aan te tonen hebben we simulaties uitgevoerd op basis van de neerslaggegevens op weerstation De Bilt over de periode 2012-2022. Daarbij hebben we de volgende uitgangspunten gehanteerd:

 • Gemiddelde dakoppervlakte in Nederland is 60m²
 • Run-off coëfficient dak 90% (verdamping 10%)
 • Filtercoëfficient 90% (verlies op filter 10%)
 • Gemiddelde gezinsgrootte in Nederland is 2,13 personen
 • Gebruik van regenwater voor toiletspoeling, wasmachine en buitenkraan
 • Tankgrootte: 0 (geen gebruik), 3, 6 en 10m3

De resultaten zijn weergegeven in deze tabel.

Regenwatertank (m³)
0
3
6
10
Watergebruik (m³/jaar)
100,1
100,1
100,1
100,1
Potentiële waterbesparing (m³/jaar)
0
46,0
46,0
46,0
Gem. neerslag 2012-2022 (m³/jaar)
54,4
54,4
54,4
54,4
Gem. benutting regenwater 2012-2022 (m³/jaar)
0
37,8
40,9
42,9
Gem. suppletie drinkwater 2012-2022 (m³/jaar)
0
8,2
5,1
3,1
Gem. overstort/infiltratie regenwater (m³/jaar)
48,6
6,2
3,1
1,1
Max. overstort/infiltratie regenwater 2012-2022 (m³/dag)
3,0
1,8
1,4
0,9
Minimaal beschikbare bergingscapaciteit (mm/m2) 0 20 26,7 35


Hieruit zijn de volgende conclusies te trekken:

 1. Een regenwatertank levert een substantiële bijdrage aan de berging van regenwater. Het overstortvolume op jaarbasis vermindert sterk, maar ook de maximale overstort die op één dag kan plaatsvinden.
 2. Hoe groter de tank, hoe minder regenwater er overstort
 3. Als u al het regenwater op eigen terrein moet houden en u moet het overtollige regenwater infiltreren, dan kan het infiltratiesysteem veel kleiner worden uitgevoerd.
 4. Het regenwatertank is een waardevolle investering, want daarmee bespaart u fors op drinkwater

Gezien het veranderende klimaat met lange periodes van droogte en lange periodes van neerslag wordt het steeds belangrijker om te kiezen voor een een grotere regenwatertank. Maar de uitkomsten verschillen wel per situatie, dus laat u door ons adviseren welke regenwatertank voor u de beste oplossing biedt en hoe u daarmee kunt voldoen aan de eisen van uw gemeente.

Achter deze link vindt u het Expertpaper van de Expertgroep Circulair Water van de Water Alliance waarin bovenstaande wordt aangetoond en bewezen.