Expertpaper - Het nut van regenwatertanks voor hemelwaterberging

  • 30 jaar expertise in water
  • Betrouwbare kwaliteit
  • Innovatieve oplossingen
  • Uitstekende service

Expertpaper - Het nut van regenwatertanks voor hemelwaterberging

Het bergen van hemelwater is cruciaal bij klimaatadapatief inrichten en bouwen.  Dit Expertpaper van de Expertgroep Circulair Water van de Water Alliance toont de belangrijke bijdrage van regenwatertanks daarvoor aan:

  1. Regenwatertanks leveren een substantiële bijdrage aan besparing op drinkwater
  2. Regenwatertanks leveren een substantiële bijdrage aan de berging van hemelwater in de bebouwde omgeving.
  3. Hoe groter de regenwatertank, hoe kleiner het aantal overstorten en hoe lager de piekoverstorten. Deze kunnen tot een minimum gereduceerd worden.

Daarmee wordt voldaan aan de eisen in de Nederlandse hemelwaterverordeningen. Als de regenwatertank groot genoeg wordt uitgevoerd, dan kan ten allen tijde het vereiste bergingsvolume worden gerealiseerd. Het enige dat gemeenten moeten loslaten is de absolute eis aan de ledigingstijd, want hoewel het idee daarachter logisch is, kan in ruime mate worden aangetoond dat er in grote regenwatertanks gemiddeld voldoende bergingscapaciteit beschikbaar blijft en het aantal overstorten en piekoverstorten tot een minimum beperkt blijft en beheersbaar is. En dat is exact het doel dat gemeenten nastreven.

Download hier het Expertpaper