Wat zijn de fiscale voordelen (MIA en Vamil) bij afkoppelen, infiltratie en gebruik van regenwater?

  • 30 jaar expertise in water
  • Betrouwbare kwaliteit
  • Innovatieve oplossingen
  • Uitstekende service
Terug naar overzicht

Wat zijn de fiscale voordelen (MIA en Vamil) bij afkoppelen, infiltratie en gebruik van regenwater?

De overheid wil investeringen in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen stimuleren. Een beter milieu komt
immers de hele samenleving ten goede. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en het
ministerie van Financiën hebben via twee investeringsregelingen het investeren in milieuvriendelijke
bedrijfsmiddelen extra aantrekkelijk gemaakt. Als ondernemer kunt u financieel voordelig investeren in
milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen door gebruik te maken van de volgende regelingen:

  • Regeling willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil);
  • Regeling Milieu-investeringsaftrek (MIA).

Bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor MIA\Vamil, staan vermeld op de Milieulijst.
De ministeries van IenW en Financiën zijn verantwoordelijk voor de MIA- en de Vamil-regeling.
De Belastingdienst en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voeren de regelingen uit. RVO
ondersteunt de regeling met onder andere een helpdesk, technische controles van de meldingen,
technisch inhoudelijke advisering van de Belastingdienst en de coördinatie van voorstellen voor de
Milieulijst. De Belastingdienst besluit over de toekenning van MIA en/of Vamil.

De fiscale voordelen voor het afkoppelen, infiltreren en gebruiken van regenwater maken het u aanmerkelijk makkelijk om hierin te investeren. In deze brochure vindt u alle informatie.