Waarom moet ik regenwater bergen en hoe kan ik dat doen?

  • 30 jaar expertise in water
  • Betrouwbare kwaliteit
  • Innovatieve oplossingen
  • Uitstekende service
Terug naar overzicht

Waarom moet ik regenwater bergen en hoe kan ik dat doen?

Waarom regenwater bergen?

Door de huidige klimaatveranderingen stellen gemeenten vaker eisen rondom waterberging bij nieuwbouw en verbouwprojecten. Gemeentes leggen bijna geen hemelwaterriool meer aan, in plaats van het hemelwater af te voeren moet u het dus op eigen terrein verwerken. Uitgangspunt hierbij is dat u de verharding, die u aanbrengt in de vorm van het dak en de bestrating, moet compenseren. Bovendien stelt uw gemeente dan een eis aan de bergingscapaciteit in een aantal mm of liters per m2. Doel daarvan is dat er geen overlast kan ontstaan bij hevige buien. Daarnaast stellen gemeentes eisen aan de ledigingstijd van uw bergingsvoorziening om te waarborgen dat deze weer volledig beschikbaar is bij de volgende hevige bui. 

Verschillende methodes

Regenwater kunt u bergen door bovengronds of ondergronds een holle ruimte te creëren. Dit kan door middel van een grindkoffer, wadi, infiltratiesysteem of een regenwatertank. Met een regenwatertank creëert u niet alleen een permanente berging, maar heeft u ook nog eens gemak van dat schone en gratis regenwater. U kunt dat immers heel makkelijk gebruiken voor de tuin of de toiletten. Het regenwater dat u overhoudt kunt u vervolgens weer infiltreren in de grond.

Voorbeeldberekening

Laten we eerst de rekensom maar eens maken. Stel u bouwt een woning met een dak van 70m2 en u legt 50m2 aan bestrating aan, dat is dus samen 120m2. Uw gemeente stelt een bergingseis van 60mm/m2.. Dat is 60 liter per m2 wat in uw geval neerkomt op 7.200 liter (= 60 * 120). Dat betekent dat u ruimte op uw terrein moet creëren om 7.200 liter oftewel 7,2m3 regenwater te kunnen bergen. En deze regenwaterberging moet de volgende dag weer beschikbaar zijn, dus u moet ervoor zorgen dat het regenwater kan weglopen in de grond of vertraagd wordt afgevoerd op een riool of een watergang.

Meer weten?

Wilt u weten hoe u het best regenwater kunt bergen bij uw woning, appartement of bedrijf? Stuur even een mail naar [email protected] of bel ons op 085-0471014. We helpen u graag.