• 30 jaar expertise in water
  • Betrouwbare kwaliteit
  • Innovatieve oplossingen
  • Uitstekende service
Terug naar overzicht

Waaraan moet ik denken bij de voorbereiding van een regenwatersysteem?

Er zijn drie situaties mogelijk:
  1. U heeft al een woning of pand en wilt een regenwatersysteem laten aanleggen
  2. U gaat nieuw bouwen en wil direct een regenwatersysteem laten aanleggen
  3. U gaat nieuw bouwen en nog niet direct een regenwatersysteem laten aanleggen, maar uw woning of pand er wel op voorbereiden
Situatie 1
Als u al een woning of pand in eigendom heeft en u wilt een regenwatersysteem laten aanleggen, dan zal een installatiebedrijf moet bekijken wat de technische haalbaarheid daarvan is:
  • Hoe kan het regenwater worden afgevoerd naar een regenwatertank?
  • Waar kan de regenwatertank het best worden geplaatst?
  • Hoe kan het regenwater naar binnen worden gepompt? 
  • Hoe kan het regenwater naar de verschillende tappunten (toilet, wasmachine en buitenkraan) worden gepompt? Daarvoor is namelijk een separaat leidingnet nodig. Bij bestaande woningen is het vaak erg lastig om dat te realiseren, bij bestaande bedrijfspanden of utiliteitsbouw is het veelal wel goed uit te voeren.
Situatie 2
Als u gaat nieuw bouwen en u wilt direct een regenwatersysteem laten aanleggen, ga dan zo vroeg mogelijk in gesprek met uw architect, aannemer en/of installateur. Zij moeten bij het ontwerp, uitwerking en calculatie van uw woning of pand alvast rekening houden met bovenstaande punten.
 
Situatie 3
Als u gaat nieuw bouwen en u wilt uw woning of pand voorbereiden op een latere aanleg van een regenwatersysteem, ga dan ook zo vroeg mogelijk in gesprek met uw architect, aannemer en installateur. Want ook al wordt het regenwatersysteem niet direct geplaatst, dan nog moet bovenstaande punten meegenomen worden. In ieder geval is de aanleg van een dubbel leidingnet in uw woning of pand een vereiste. Laat ook alvast een doorvoer van buiten naar binnen maken, zodat daar later leidingen doorheen getrokken kunnen worden.