• 30 jaar expertise in water
  • Betrouwbare kwaliteit
  • Innovatieve oplossingen
  • Uitstekende service
Terug naar overzicht

Kan ik met regenwater ook douchen?

Het gebruik van regenwater is relatief nieuw in Nederland, daar wordt nu eerst gekeken naar gebruik voor toiletspoeling, wasmachine en buitenkraan. We noemen dat huishoudwater. In België wordt regenwater hiervoor al lang gebruikt en wordt dit nu steeds vaker ook toegepast als hygiënisch water voor de douche. De wetgeving daarvoor vindt u hier en meer achtergrondinformatie in dit artikel.

Het douchen met regenwater is technisch mogelijk. We hebben daarvoor het SafeWater systeem ontwikkeld. Deze zorgt voor microbiologisch veilig water, vrij van bacteriën en virussen. De kwaliteit van het zuiveringsprincipe is getest door KWR in opdracht van de WHO.

In Nederland valt het douchen met regenwater buiten het wettelijke kader en onder uw eigen zorgplicht. Het is voor eigen rekening en risico om met regenwater te douchen, om uw regenwatersysteem volgens de gestelde eisen te onderhouden en om te waarborgen dat er geen contaminatie van leidingwater kan plaatsvinden. Bovendien mag u derden niet laten douchen met regenwater.

Het is bovendien raadzaam om de waterkwaliteit van het gezuiverde regenwater te laten monitoren. In België is dat zelfs verplicht bij ingebruikname van het regenwatersysteem.

Heeft u hierover vragen? Wij zijn vrijblijvend te bereiken op 085-0471014 of per mail op [email protected].