• 30 jaar expertise in water
  • Betrouwbare kwaliteit
  • Innovatieve oplossingen
  • Uitstekende service
Terug naar overzicht

Hoeveel drinkwater gebruik ik eigenlijk en wat kost dat?

in Nederland gebruiken we gemiddeld gebruik we per dag 128 liter drinkwater per persoon (CBS/Vewin 2021), in Vlaanderen is dat 89 liter. Het meeste drinkwater gaat op aan douchen (hygiënisch water), toiletspoeling en de wasmachine (huishoudwater). Het drinken van water betreft eigenlijk maar een klein beetje. Een onderverdeling vindt u in deze tabel.

Een gezin betaalt gemiddeld ca. € 750,- per jaar voor de watervoorziening: ca. 30%  is voor de leverantie van drinkwater, ca. 26% voor de rioolheffing en en ca. 44% voor de zuiverings- en watersysteemheffing.