Hoe staat het met de microbiologische veiligheid van regenwater?

  • 30 jaar expertise in water
  • Betrouwbare kwaliteit
  • Innovatieve oplossingen
  • Uitstekende service
Terug naar overzicht

Hoe staat het met de microbiologische veiligheid van regenwater?

We krijgen soms vragen over de microbiologische veiligheid van regenwater als huishoudwater1. Vewin, de branchevereniging van de waterbedrijven, heeft hiernaar onderzoek laten uitvoeren door KIWA. De positieve conclusies daaruit luiden als volgt:

  1. Het toepassen van huishoudwater voor toiletspoeling leidt, ondanks de zware besmetting (bij de testopstelling), niet of nauwelijks tot een concentratieverhoging van E.coli en MS2-fagen. Er is wel een verhoging van het gehalte aan sporen in de lucht meetbaar. 
  2. Het drogen van kleding in wasdrogers leidt, ondanks de zware besmetting van het huishoudwater (bij de testopstelling), onder de geteste condities niet of nauwelijks tot een verhoging van de concentratie micro-organismen in de lucht in de directe nabijheid van de droger of in de condensopvangbak. Overdracht van micro-organismen via handcontact met de natte was is laag maar wel meetbaar.
  3. Het versproeien van huishoudwater via een tuinslang met sproeikop of hoge druk spuit leidt, met de zware besmetting van huishoudwater die in deze experimenten is aangelegd, tot een duidelijk meetbare verhoging van de concentraties van alle geteste micro-organismen in de lucht in de directe omgeving van de sproeistraal, met name bij de hoge druk spuit.
  4. Als uit nader onderzoek blijkt dat er een lineaire relatie bestaat tussen de concentratie micro-organismen in huishoudwater en in de lucht, is de verwachting dat indien de concentraties in het water 1000x lager zijn er geen verhoging in de lucht meetbaar zal zijn via toiletspoeling, wasdrogers, huidcontact met natte was en de tuinslang met sproeikop. Alleen voor de hoge druk spuit zullen de concentraties nog lager moeten liggen. Aangezien de concentratie in huishoudwater lager liggen dan de in de testopstelling aangebrachte concentraties, geven deze resultaten geen aanleiding om te veronderstellen dat gebruik van dit water voor de geteste toepassingen zal leiden tot onacceptabele risico's.
  5. De resultaten van dit onderzoek zijn gebruikt om te berekenen welke concentraties pathogene bacteriĆ«n, virussen en protozoa in huishoudwater maximaal toelaatbaar zijn om het gezondheidsrisico via de verschillende toepassingen verwaarloosbaar te laten zijn. Daarbij blijkt toiletspoeling voor Cryptosporidium, Giardia en virussen de hoogste eisen te stellen aan de huishoudwaterkwaliteit, niet vanwege de hoge mate, maar vanwege de hoge frequentie van blootstelling. Voor Campylobacter stelt de hoge drukspuit de hoogste eisen aan de kwaliteit. Vanuit de toepassingen met de hoogste eisen zijn kwaliteitsrichtlijnen op te stellen voor huishoudwater, waarbij voor alle toepassingen wordt voldaan aan het 10-4 infectierisico. 
  6. Hoewel de gemiddelde blootstelling over het jaar beperkt is, blijkt bij de hoge drukspuit de incidentele blootstelling aanzienlijk te kunnen zijn. Dit kan worden voorkomen door voor deze specifieke toepassing te adviseren drinkwater te gebruiken.
Lees hier de hele rapportage van Vewin.
 
1 Huishoudwater wordt in het drinkwaterbesluit en NEN1006 gedefinieerd als waterkwaliteit die geschikt is voor toiletspoeling, het wassen van kleding en de buitenkraan.