• 30 jaar expertise in water
  • Betrouwbare kwaliteit
  • Innovatieve oplossingen
  • Uitstekende service
Terug naar overzicht

Hoe kan ik regenwater vertraagd afvoeren?

Steeds meer gemeenten, waterschappen en hoogheemraadschappen stellen eisen aan het bergen van regenwater op eigen terrein. Soms mag dat vertraagd afgevoerd worden op de riolering of oppervlaktewater. Daarbij wordt er een eis gesteld aan het afvoerdebiet.

U kunt dat eenvoudig realiseren door middel van een regenwaterput met debietbegrenzer.

 

De put wordt daarbij voorzien van een invoer voor regenwater en een overstort van regenwater. Aan de binnenzijde van de overstort wordt een debietvertrager bevestigd. Deze kan ingesteld worden op de het vereiste afvoerdebiet (in l/s of m³/dag).

De vereiste bergingscapaciteit is te realiseren door te kiezen voor de juiste putgrootte in combinatie met de hoogte van de debietbegrenzer. Het niveau boven de debietbegrenzer vormt daarbij de vrije bergingscapaciteit.