• 30 jaar expertise in water
  • Betrouwbare kwaliteit
  • Innovatieve oplossingen
  • Uitstekende service
Terug naar overzicht

Hoe kan ik regenwater vertraagd afvoeren?

Gemeenten stellen steeds vaker eisen aan het bergen van regenwater op eigen terrein. In gebieden met een hoge grondwaterstand en/of een slecht doorlatende grond is het niet mogelijk om het regenwater te infiltreren. Het alternatief is dan om het regenwater vertraagd af te voeren op de riolering of op oppervlaktewater. Bij hevige buien zullen deze dan ontlast worden en in staat zijn de bui geleidelijk af te voeren. Maar hoe doe je dat dan? Hoe kun je regenwater bergen en vertraagd afvoeren?

Het bergen en tijdelijk opslaan van regenwater kan met regenwatertanks of infiltratietunnels. De capaciteit daarvan moet toereikend zijn om een flinke bui van bijvoorbeeld 60 l/m2 op te kunnen vangen. Maar daarna moet het vertraagd afgevoerd worden en dat kan met een zogenaamde debietvertrager. Dat is een afvoer waarbij de doorlaat geknepen is zodat er niet meer regenwater doorheen kan dan de gemeente vereist. Zo'n debietvertrager kan in een regenwatertank of regenwaterput aangebracht worden. De afvoer wordt vervolgens aangesloten op de riolering of oppervlaktewater.