• 30 jaar expertise in water
  • Betrouwbare kwaliteit
  • Innovatieve oplossingen
  • Uitstekende service
Terug naar overzicht

Hoe groot moet mijn regenwatertank zijn?

Er is een eenvoudige vuistregel voor het berekenen van de hoeveelheid regenwater die u jaarlijks kunt opvangen met uw regenwatertank of regenwaterput. Per m2 is dat namelijk ca. 650 liter. Dus als u een dak heeft van 100m2 dan kunt u jaarlijks ca.65.000liter oftewel 65m3 aan regenwater opvangen voor gebruik.

Vervolgens kunt u berekenen hoe groot uw regenwatertank moet zijn. Vaak wordt gerekend met 5% van het jaarvolume, waarmee  u zou uitkomen op een tank van 0,05 x 65 = 3,25m3. Vanwege het veranderende klimaat en de langere droogteperiodes vinden wij dit echter te weinig en rekenen we met een minimum van 8% (oftewel een maandvoorraad). Dat betekent in het voorbeeld dat u een regenwatertank of regenwaterput van 0,08 x 65 = 5,2m3 nodig heeft.