• 30 jaar expertise in water
 • Betrouwbare kwaliteit
 • Innovatieve oplossingen
 • Uitstekende service
Terug naar overzicht

Hoe groot moet mijn regenwatertank zijn?

De grootte van uw regenwatertank of regenwaterput hangt af van twee factoren.
 

1    Dakoppervlakte en daktype
Er is een eenvoudige vuistregel voor het berekenen van de hoeveelheid regenwater die u jaarlijks kunt opvangen met uw regenwatertank of regenwaterput: per m2 is dat namelijk ca. 700 liter. Dus als u een dak heeft van 60m2 dan kunt u jaarlijks ca. 42.000 liter oftewel 42m3 aan regenwater opvangen voor gebruik. Dat is echter wel afhankelijk van de plaats waar u woont en van het daktype, u kunt dit terugvinden op https://www.mijnwaterfabriek.nl/hoeveel-regenwater-kan-ik-opvangen.

Vervolgens kunt u berekenen hoe groot uw regenwatertank moet zijn. Er wordt nog vaak  gerekend met 5% van het jaarvolume, waarmee u zou uitkomen op een tank van 0,05 x 42 = 2,1m3. Maar vanwege het veranderende klimaat en de langere droogteperiodes is dit echt te weinig en rekenen we met een minimum van 8% (oftewel een maandvoorraad). Dat betekent in het voorbeeld dat u minimaal een regenwatertank of regenwaterput van 0,08 x 42 = 3,4m3 nodig heeft.

2    Waterverbruik en toepassingen
We verbruiken in Nederland 129 liter drinkwater per persoon per dag, in Vlaanderen is dat 89 liter. Daarvan gaat 46%, dus bijna 60 liter, op aan toiletspoeling, wasmachine en buitenkraan en daarvoor kunt u uitstekend regenwater gebruiken. 

In dit schema u een onderverdeling van het waterverbruik.

Eén persoon heeft dus per maand ca.1,8maan regenwater nodig. Heeft u een gezin met drie personen, dan moet u een regenwatertank hebben van minimaal 3 x 1,8 = 5,4m3, maar uiteraard hangt dit ook weer af van uw dakoppervlakte.

Simulaties voor verschillende tankgroottes
We hebben simulaties uitgevoerd op basis van de neerslaggegevens op weerstation De Bilt over de periode 2012-2022. Daarbij hebben we de volgende uitgangspunten gehanteerd:

 • Gemiddelde dakoppervlakte in Nederland is 60m²
 • Run-off coëfficient dak 90% (verdamping 10%)
 • Filtercoëfficient 90% (verlies op filter 10%)
 • Gemiddelde gezinsgrootte in Nederland is 2,13 personen
 • Gebruik van regenwater voor toiletspoeling, wasmachine en buitenkraan
 • Tankgrootte: 0 (geen gebruik), 3, 6 en 10m3

De resultaten zijn weergegeven in deze tabel.

Regenwatertank (m³)
0
3
6
10
Watergebruik (m³/jaar)
100,1
100,1
100,1
100,1
Potentiële waterbesparing (m³/jaar)
0
46,0
46,0
46,0
Gem. neerslag 2012-2022 (m³/jaar)
54,4
54,4
54,4
54,4
Gem. benutting regenwater 2012-2022 (m³/jaar)
0
37,8
40,9
42,9
Gem. suppletie drinkwater 2012-2022 (m³/jaar)
0
8,2
5,1
3,1
Gem. overstort/infiltratie regenwater (m³/jaar)
48,6
6,2
3,1
1,1
Max. overstort/infiltratie regenwater2012-2022 (m³/dag)
3,0
1,8
1,4
0,9

 

Hieruit zijn de volgende conclusies te trekken:

 1. De benutting van regenwater reduceert substantieel het drinkwaterverbruik
 2. Hoe groter de regenwatertank, hoe groter de besparing op drinkwater.
Gezien het veranderende klimaat met lange periodes van droogte en lange periodes van neerslag wordt het steeds belangrijker om te kiezen voor een een grotere regenwatertank. Maar de uitkomsten verschillen wel per situatie, dus laat u door ons adviseren welke regenwatertank voor u de beste oplossing biedt.