Aan welke eisen voor hemelwater moet ik voldoen in Vlaanderen?

  • 30 jaar expertise in water
  • Betrouwbare kwaliteit
  • Innovatieve oplossingen
  • Uitstekende service
Terug naar overzicht

Aan welke eisen voor hemelwater moet ik voldoen in Vlaanderen?

Voor de afvoer van hemelwater bestaat in Vlaanderen het Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening. Het technisch achtergronddocument heeft tot doel de GSV hemelwater te verduidelijken en te kaderen. De nieuwe verordening is in werking getreden op 2 oktober 2023.

Met praktische voorbeelden en verduidelijkingen legt het technisch document uit hoe de GSV hemelwater in de praktijk kan toegepast worden. Het document richt zich naar architecten, vergunningaanvragers en -verleners.

De GSV hemelwater bepaalt wanneer en onder welke voorwaarden bij bouwprojecten en verhardingen hemelwatergebruik, infiltratie of buffering van hemelwater moeten uitgevoerd worden.

Klimaatverandering, met toenemende kans op hevige regenbuien en langere periodes van droogte, verplicht ons om hemelwater nog meer ter plekke vast te houden, meer hemelwater te gebruiken en het te infiltreren. De nieuwe GSV hemelwater gaat dan ook verder op het pad van de eerdere verordeningen uit 2004 en 2013, maar breidt het toepassingsgebied uit en scherpt de voorwaarden aan. De nieuwe GSV Hemelwater 2023 vervangt de verordening van 2013.

Download hier het technisch achtergronddocument