• 30 jaar expertise in water
  • Betrouwbare kwaliteit
  • Innovatieve oplossingen
  • Uitstekende service
Terug naar overzicht

Begrippenlijst voor regenwater en grijswater

Afschot

Geringe, in de stroomrichting neerwaartse helling van een liggende leiding.

Afvalwater

Alle water waarvan de houder zich – met het oog op de verwijdering daarvan – ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen.

Afvoerleiding

Leiding voor afvoer van huishoudelijk afvalwater en/of hemelwater.

Atmosferische onderbreking

Een zichtbare vrije uitloop in de aansluiting van een toestel (dat is aangesloten op de leidingwaterinstallatie) op de gebouwriolering. De onderbreking uitvoeren conform Waterwerkblad WB 3.8 (gebaseerd op NEN-EN1717).

Dakafvoer

Constructie in het dakvlak die het hemelwater afvoert naar het leidingsysteem voor hemelwater.

Dynamisch drukverlies

Drukverlies in leidingen door wrijvingsweerstanden in de buizen en plaatselijke weerstanden in hulpstukken.

Grijswater

Afvalwater afkomstig van de wasmachine, douche, bad en/of wastafel.

Hemelwater

Regenwater of smeltwater dat van daken van gebouwen, straten en andere verharde oppervlakken afstroomt.

Hemelwaterafvoerleiding

Afvoerleiding, uitsluitend bestemd voor afvoer van regenwater en smeltwater van het buitenoppervlak van een gebouw.

Hemelwaterverordening

Schrijft voorwaarden voor nieuwbouw en grondige verbouwingen in verband met de behandeling van hemelwater.

Huishoudwater

Leidingwater dat niet voldoet aan de kwaliteitseisen van drinkwater en dat volgens NEN 1006 in collectieve installaties uitsluitend bestemd is voor toiletspoeling en in woninginstallaties uitsluitend bestemd is voor toiletspoeling, gebruik voor de wasmachine of het besproeien van de tuin.

Leidingnet

Een netwerk van buizen en leidingen dat wordt gebruikt voor het transporteren van water.

Leidingwater

Water, bestemd om te drinken, te koken, voedsel te bereiden of andere huishoudelijke doeleinden. Leidingwater kan zijn drinkwater, warmtapwater of huishoudwater.

Openbaar riool

Voorziening voor de inzameling en het transport van afvalwater dat in beheer is bij de gemeente of een rechtspersoon die door de gemeente met het beheer is belast.

Opvoerdruk (benodigd)

De druk die een pomp moet leveren om de benodigde druk te kunnen leveren op het tappunt met de meeste weerstand, in acht nemende de statische opvoerhoogte, weerstandsverliezen in leidingen, hulpstukken en appendage

Sediment

Bezinksel of afzetting uit het water.

Standleiding

Afvoerleiding die geen grotere helling heeft dan 45° ten opzichte van de verticaal, met uitzondering van de toestelleiding.

Statisch drukverlies

Drukverlies door het overbruggen van hoogteverschil.

Tappunt

Plaats waar het drinkwater, huishoudwater of warm tapwater beschikbaar komt voor gebruik.

Terugslagklep

Een appendage in een leiding, die transport van water maar in één richting toelaat.

Terugstroombeveiliging

Samenstel van componenten dat de verontreiniging door terugstroming voorkomt.

Verzamelleiding

Liggende leiding die toestelleidingen verbindt met een standleiding en/of waarop toestelleidingen, andere verzamelleidingen en standleidingen zijn aangesloten, en/of die onder de begane grond vloer het huishoudelijk afvalwater en/of hemelwater ontvangt en op de buitenriolering loost.

 

Mist u nog een begrip? Laat het ons weten via [email protected]