Product was successfully added to your shopping cart.

Opslag en besproeiing bij sportvelden

Snel overzicht


  • Opslag regenwater in ondergrondse bufferende waterlaag 

  • Gebruik voor besproeiing gras bij droge periodes

  • Gebruik voor nathouden kunstgras