We worden ons steeds bewuster van het belang van water, vaak ingegeven door overlast van regenwater als gevolg van klimaatverandering. Vooral binnen steden is er veel aandacht voor vernieuwing van het watersysteem met als doel om de stad klimaatbestendig te maken. De conclusie wordt dan als snel getrokken dat de oplossing niet gevonden kan worden in de infrastructuur, maar dat er veel meer gekeken moet worden wat er al op gebouwniveau opgelost kan worden. Eigenlijk is dat exact hoe de natuur ook werkt, werken vanuit het kleinste ecosysteem met interactie tot het grotere geheel.

Mijn Waterfabriek wordt vaak gevraagd om een waterplan te ontwikkelen voor gebouwen. Daarbij geven we aan de hand van de Trias Aqua inzicht hoe er water bespaard kan worden, hoe er regenwater gebufferd, geinfiltreerd en/of gebruikt kan worden en hoe afvalwater hergebruikt kan worden. Daarmee kan een gebouw volledig waterneutraal of zelfvoorzienend worden gemaakt en wordt de stad beter klimaatbestendig. Alles wat er immers al bij het gebouw wordt geregeld, hoeft niet meer in de infrastructuur te worden opgelost.

In de praktijk betekent dat veel minder tot geen:

   1  Invoer van gebiedsvreemd (drink)water

   2  Afvoer van regenwater

   3  Afvoer van afvalwater

In het ultieme geval leidt dat tot het volledig vervallen van infrastructuur.

Wilt u weten hoe uw gebouw waterneutraal gemaakt kan worden of hoe uw stad klimaatbestendig kan worden? Stuur ons een mail, dan nemen wij contact met u op.

Waterplan voor waterneutraal, klimaatbestendig gebouw