Door klimaatverandering krijgen we steeds vaker te maken met heftige regenbuien. Dat leidt snel tot overlast, omdat het water op straat of in uw tuin blijft staan. U kunt daar gemakkelijk wat aan doen:

1    U kunt uw tuin watervriendelijker maken door meer groen aan te leggen en minder verharding

2    In plaats van stenen kunt u ook halfverharding aanbrengen, bijvoorbeeld gras- en grindtegels van kunststof

3    U kunt een verdiepte plaats maken in uw tuin waar u het regenwater naar toe laat lopen en waar het de tijd krijgt om weg te zakken.

4   De beste methode is om infiltratiekratten aan te leggen. Het regenwater brengt u snel ondergronds via een put of een goot naar de infiltratiekratten. Daar krijgt het de gelegenheid om langzaam in de grond te lopen en omdat dat ondergronds gebeurt heeft u er geen last van.

 Wilt u advies wat u het beste kunt doen? Stuur even een mail naar [email protected]

overlast regenwater    infiltratiekratten voorkomen wateroverlast