Product was successfully added to your shopping cart.
Van hoog naar laag sorteren

3 Item(s)

De media stonden er vanmorgen bol van: de aarde kan onze dorst niet meer lessen. In grote delen van de wereld doen zich alwaterschaarste in Nederland ernstige watertekorten voor. Tja, moeten wij ons daar druk over maken, hoor ik u denken. We hebben toch water genoeg in Nederland? Nou, schijn bedriegt. Want hoewel het in de afgelopen maanden ongelofelijk veel heeft geregend, staat dat redelijk los van de beschikbaarheid aan schoon drinkwater. Dat wordt namelijk gewonnen uit grondwater en oppervlaktewater.

Bronnen onder druk

Om met dat laatste te beginnen: voorlopig staan de rivieren erg hoog door al dat regenwater en die smeltende sneeuw. Maar het zal niet lang meer duren en dan hebben we weer een lange periode met droogte, waarbij de rivieren zo weinig water bevatten dat inname voor drinkwater onder druk komt te staan of zelfs niet meer mogelijk is. En dat grondwater dan, daar hebben we toch genoeg van? Helaas ook niet, drinkwater wordt gewonnen uit grondwaterbronnen die 50 tot 100 jaar oud zijn. We verbruiken deze veel sneller dan dat ze weer op een natuurlijke of zelfs geforceerde wijze worden aangevuld. 

Vervuiling

Bovendien treedt er vervuiling op van zowel grondwater als oppervlaktewater: bestrijdingsmiddelen, hormonen, chemicaliën, verzilting, microplastics, meststoffen en medicijnresten zijn grote boosdoeners. Daardoor raken bronnen ongeschikt, kost het veel meer om schoon drinkwater te maken of blijven stoffen zelfs achter in het drinkwater.

Toenemende watervraag

Met meer dan 17 miljoen mensen in zo'n klein landje kun je op je klompen aanvoelen dat we onze natuurlijke hulpbronnen  onevenredig belasten. Maar dat zal alleen nog maar verder toenemen door bevolkingsgroei en economische groei. De voorspelling is dat in komende decennia de watervraag met nog eens 30-50% zal toenemen. Het is ondenkbaar dat dit zonder ingrepen goed blijft gaan.

Oplossing

In Nederland hebben we gelukkig nog een alternatief in tegenstelling tot veel andere landen. We kunnen overschakelen op regenwater om daarmee drinkwater te vervangen of zelfs om er drinkwater van te maken. Er valt in Nederland ongeveer 30 keer zoveel regenwater als we aan drinkwater verbruiken.

Rol waterbedrijven, gemeenten en waterschappen

Er ligt een belangrijke rol voor de waterbedrijven, gemeenten en waterschappen om een kentering aan te brengen. Waterbedrijven moeten serieus werk gaan maken van regenwater als alternatieve bron voor drinkwater. Gemeenten moeten zorgen voor opvang, infiltratie en gebruik van regenwater binnen bebouwd terrein. Waterschappen ten slotte moeten zorgen voor een veel betere zuivering van het afvalwater zodat alle vervuilende stoffen niet meer in het oppervlaktewater terecht komen.

26-01-2018 08:40 door Johan Bel waterschaarste, nederland, Duurzaam water,

Wereldwijd hebben vier miljard mensen minstens een maand per jaar last van ernstige waterschaarste. Dat concludeert waterprofessor Arjen Hoekstra van de Universiteit Twente na uitgebreid en uniek onderzoek. De waterschaarste is groter dan tot nu toe gedacht. Hoekstra’s team heeft de watervoetafdruk voor het eerst per gebied vergeleken met de maandelijkse waterbeschikbaarheid.

Het baanbrekende onderzoek wordt gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Science Advances.  “Soortgelijk onderzoek richtte zich tot nu toe alleen op waterschaarste op jaarbasis en werd slechts uitgevoerd in de grootste stroomgebieden”, zegt Hoekstra. Met ernstige waterschaarste bedoelt Hoekstra de uitputting van water in een bepaald gebied. “Grondwaterstanden dalen, meren drogen op, er stroomt minder water door de rivieren en de watervoorziening naar industrie of boeren is in gevaar. In dit onderzoek hebben we de duurzame watervoetafdruk voor elk plekje op aarde vastgesteld. Vervolgens keken we naar het feitelijke waterverbruik. Is dat veel hoger dan het verbruik dat duurzaam en verstandig is, dan is er ernstige waterschaarste.”

Meer dan gedacht
In de wetenschap werd tot nu toe uitgegaan van ernstige waterschaarste bij 2 tot 3 miljard mensen. “Daarbij werd gekeken naar de beschikbaarheid van water op jaarbasis. Dat geeft een positiever en verkeerd beeld, want waterschaarste speelt juist in droge periodes”, vertelt Hoekstra. Hij beschrijft in zijn onderzoek voor iedere plek op aarde het aantal maanden per jaar dat mensen last hebben van ernstige waterschaarste. Dat varieert van nul tot twaalf maanden per jaar.

Probleemregio’s
Van die vier miljard mensen merkt een groot deel direct de gevolgen van die waterschaarste. Vooral in Mexico, West-VS, Noord- en Zuid-Afrika, Zuid-Europa, Midden-Oosten, India, China en Australië is er regelmatig een direct tekort aan drinkwater of komen industrie en boeren in de problemen. In andere gebieden is er tijdens die schaarste nog wel ‘gewoon’ watervoorziening, maar ontstaan er problemen op langere termijn.

Alarmerend
Hoekstra noemt de cijfers alarmerend en signaleert dat waterschaarste steeds hoger op de mondiale agenda staat. “Dat waterschaarste gezien wordt als een wereldprobleem, bevestigen we met dit onderzoek. Het World Economic Forum plaatst de mondiale watercrisis al een tijdje in de top drie van wereldproblemen, samen met klimaatsverandering en terrorisme.”

Percentage inwoners dat minstens een maand per jaar ernstige waterschaarste kent. Bron: Universiteit Twente

Mijlpaal
Hoekstra startte dit onderzoek in 2010, samen met UT-collega en postdoconderzoeker Mesfin Mekonnen uit Ethiopië. Het tweetal beet zich vast in modellering en het verzamelen van input-data over het klimaat, landgebruik, bodems, gewasgroei, irrigatie, bevolkingsdichtheid en industrie. Hoekstra: “Deze publicatie is voor ons een mijlpaal, we zijn er trots op, maar tegelijkertijd is het nog maar het begin. Water is ‘hot’ in de wetenschap. Veel onderzoeksgroepen houden zich er tegenwoordig mee bezig. De kennis wordt steviger en dat is een goede ontwikkeling. We gaan door met de volgende fase van dit onderzoek, waarin modellen nog geavanceerder worden, we het probleem nog preciezer begrijpen, en we ook oplossingen aandragen.”

 

bron: Waterforum Online

Zoet water is schaars en zal op veel plekken in de wereld alleen maar schaarser worden. Een oplossing? Het hergebruik van afvalwater. Maar dat idee klinkt bij een hoop mensen nog vies in de oren, blijkt uit onderzoek van KWR Watercycle Research Institute. Werk aan de winkel dus.

Niemand minder dan VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon waarschuwde tijdens de opening van de Klimaattop (COP21) in Parijs in aanwezigheid van meer dan 150 wereldleiders en voor het oog van duizenden journalisten, voor grote waterproblemen. En niet zonder reden: watervoorraden staan wereldwijd sterk onder druk. 

Veel beleidsmakers en wetenschappers zien het hergebruik van (afval)water als een serieuze oplossing

De vraag naar water zal in 2050 verdubbelen, met name door toenemende vraag vanuit de landbouw en industrie. Maar ook nu al is de beschikbaarheid van voldoende schoon water vaak niet meer vanzelfsprekend. Over tien jaar is de kans volgens de UNESCO groot dat maar liefst twee op de drie wereldbewoners te maken krijgt met watertekorten. Om het waterprobleem op te lossen wordt wereldwijd gezocht naar oplossingen en alternatieven. Veel beleidsmakers en wetenschappers zien het hergebruik van (afval)water als een serieuze oplossing. Zuiveringsinstallaties kunnen afvalwater van bedrijven of van de gemeentelijk riolering prima geschikt maken voor irrigatie, industrieel proceswater en zelfs voor drinkwater. Ook de Europese Commissie ziet waterhergebruik als een belangrijke oplossing voor toekomstige watertekorten. 

bron: OneWorld

Van hoog naar laag sorteren

3 Item(s)