Product was successfully added to your shopping cart.
Van hoog naar laag sorteren

5 Item(s)

Klimaatverandering zorgt voor lange droge periodes. De drinkwatervoorziening komt daardoor onder druk te staan, zelfs in ons ogenschijnlijk waterrijke Nederland.

Maar met eenvoudige maatregelen kan er in ieder gebouw gemakkelijk 50% op drinkwater bespaard worden. Gewoon door ander sanitair toe te passen. Er is een scala aan producten beschikbaar: kranen, urinoirs, toiletten en douches.

En dat zijn professionele producten, waarmee u geen luxe hoeft in te leveren of uw gedrag hoeft aan te passen. Het enige wat u moet doen is een keuze maken voor een duurzame en leefbare samenleving voor ons zelf en onze kinderen.

Wilt u meer weten, kijk dan op https://bit.ly/2OPcqIB of vraag onze nieuwe brochure 'Waterbesparend sanitair' aan.

19-11-2018 16:00 door Johan Bel water, drinkwater, besparen, verdroging, Duurzaam water,

Ons klimaat verandert. Dat is wel duidelijk geworden in de afgelopen maanden. Het was erg warm en veel te droog, zo droog zelfs dat onze drinkwatervoorziening onder druk komt te staan. En dat is abnormaal, iedereen gaat er in Nederland vanuit dat we altijd voldoende drinkwater hebben. Maar dat is een illusie, zeker op lange termijn.

Maar wat kunt u er nu zelf aan doen om water te besparen? Er zijn twee concrete maatregelen die u makkelijk kunt uitvoeren:

  1   Waterbesparende sanitair plaatsen. Met de keuze voor een andere douche, toilet of kraan kunt u tot 70% op uw drinkwater besparen. Lees daar alles over achter deze link

  2   Regenwater opvangen en gebruiken. Eigenlijk is dit heel logisch en simpel en u bespaart er al gauw 50% mee. Lees er alles over achter deze link of bekijk onderstaande video.

regenwater opvangen en gebruiken

13-08-2018 14:02 door Johan Bel water, besparen, Duurzaam water,

Met eenvoudige middelen kun je duizenden liters water besparen. Vakantiepark Klein Vaarwater deed dat. In haar prachtig mooie nieuwe hoofdgebouw zijn de toiletruimtes uitgerust met twee slimme producten. De wastafels zijn voorzien van Swiss Eco Tap kranen en de mannen kunnen afwateren in een Stand Urinal Sink. De kranen leveren een waterbesparing op van 1,5 liter per handenwasbeurt en de urinoirs zelfs 3 liter. Tel uit je winst !

Klein Vaarwater wil hiermee niet alleen besparen, maar ook haar gasten bewust maken van de waarde van water. En die vinden het geweldig. 

Swiss Eco Tap bij Klein Vaarwater Stand Urinal sink bij Klein Vaarwater
12-06-2017 08:21 door Johan Bel water, besparen, toilet, wassen, Duurzaam water,

Met de Methven douchekop bespaart u op een eenvoudige manier 50% op water én op energie.

Lees er hier meer over.

50% water besparen bij het douchen

 

01-05-2017 14:13 door Johan Bel water, besparen, douchen, Duurzaam water,

Drinkwaterbedrijf Vitens waarschuwt voor een dreigende stijging van de waterrekening doordat steeds meer gemeenten precariobelasting in rekening willen brengen. Deze heffing voor kabels en leidingen in gemeentelijke grond staat ook bekend als 'kabeltax'. 

Volgens Vitens, het grootste waterbedrijf van het land, kan de waterrekening in sommige gevallen stijgen met 50 euro per jaar. Inmiddels hebben 56 van de 183 gemeenten in het verzorgingsgebied van Vitens aangegeven te willen overgaan tot het heffen van precariobelasting. Dat was tot nu toe onmogelijk door een bindende overeenkomst tussen nutsbedrijven en gemeenten om af te zien van het heffen van de kabeltax. De gemeente Voorst wilde hier van af en stapte afgelopen zomer naar de rechter. Die gaf de gemeente gelijk, waarmee het mogelijk wordt de leidingen en kabels in de grond te belasten.

Klant betaalt
De rekening dreigt op het bordje van de inwoners van de betrokken gemeenten terecht te komen, want nutsbedrijven zien zich genoodzaakt de extra kosten door te berekenen aan de klant. In het geval van Vitens zijn dat er 5,6 miljoen. Het waterbedrijf vreest in totaal rond 90 miljoen euro aan heffingen te moeten betalen. Dat kan nog oplopen als gemeenten zelf mogen bepalen hoeveel zij in rekening brengen.

Politiek
De Tweede Kamer bespreekt de kwestie deze week in het kader van de behandeling van het Gemeentefonds. Vitens roept Kamerleden op om er bij de minister op aan te dringen om een einde te maken aan de precarioheffing voor drinkwaterbedrijven. De Kamer vraagt al meer dan 10 jaar om vrijstelling van precariobelasting voor nutsnetwerken. Opeenvolgende bewindspersonen hebben de Tweede Kamer sinds 2004 toegezegd om werk te maken van afschaffing. Er ligt een uitgewerkt wetsvoorstel voor aanpassing van de Gemeente-, Provincie-, en Waterschapswet klaar. Zowel de VNG commissie Rinnooy Kan, als de Raad voor financiële verhoudingen en het Coelo pleiten voor afschaffing van precariobelasting op nutsnetwerken, omdat sprake is van een niet-transparante vorm van belastingheffing die uiteindelijk door de verbruiker moet worden betaald.

Onzichtbare tax
Vitens stelt dat precariobelasting een indirecte en onzichtbare belasting voor de burger is, die door de gemeente ongelimiteerd kan worden verhoogd en die de transparantie van de overheidsfinanciën vertroebelt. De precario maatregel is een sluiproute voor gemeenten om inkomsten te genereren en geniet daarom bij gemeenten de voorkeur boven het verhogen van de meer zichtbare OZB.

Geld rondpompen
Verder zou het waterbedrijf in de ogen van Vitens een soort van belastingkantoor worden. Omdat het bedrijf kostendekkend werkt wordt de heffing altijd doorberekend aan de klant in de betrokken gemeenten. 'Dat rondpompen van geld kost de samenleving ook nog eens veel extra geld (administratiekosten + btw), die eveneens worden doorberekend aan de klant', aldus het waterbedrijf in een persbericht.

De precariomaatregel is niet inkomensafhankelijk waardoor de minima er relatief zwaar door worden getroffen. Een keuze is er niet want het niet afnemen van drinkwater geen optie is.

 

Bron: ANP

19-11-2015 10:15 door Johan Bel water, fors, duurder, Duurzaam water,
Van hoog naar laag sorteren

5 Item(s)