Regenwater zorgt met name in steden voor overlast. Daar is immers veel bebouwing en verharding aanwezig, zodat regenwater nauwelijk de kans krijgt om in de bodem te zakken. Bij hevige regenbuien kan vervolgens de riolering het vaak niet aan om snel genoeg het regenwater af te voeren met als gevolg regenwater op straat en soms zelfs binnen woningen, winkels en bedrijven. En dat wil niemand.

Een belangrijke oplossing is om regenwater bij gebouwen op te slaan, waarna het vertraagd afgevoerd kan worden, geïnfiltreerd kan worden in de bodem of gebruikt kan worden in het gebouw. Binnen steden rijst dan echter direct de vraag waar het regenwater opgeslagen kan worden, in de grond is vaak geen ruimte. Een goede mogelijkheid kan dan zijn om een opslag op platte daken te creëren en dat te combineren met een groen dak. Dan snijdt het mes zelfs aan twee kanten.

Mijn Waterfabriek levert hiervoor het zogenaamde Polderdak, een systeem van onze partner de Dakdokters. 

Meer weten? Bekijk deze link of stuur ons een mail.

Opslag regenwater met polderdak