U moet regenwater infiltreren, maar u weet niet hoe. We geven u graag deskundig advies.

Stuur ons een mail en vermeld daarop:

  1. Uw naam en adres
  2. De dakoppervlakte die wordt aangesloten op het infiltratiesysteem in m² (horizontale projectie = vloeroppervlakte)
  3. Het aantal standleidingen (regenwaterbuizen) dat wordt aangesloten op het infiltratiesysteem
  4. De hoeveelheid regenwater in mm/m² dat u wilt bufferen. Wordt daaraan een eis gesteld door de gemeente?
  5. Het grondtype: grof zand, fijn zand, leem, klei …
  6. De diepte van het grondwater
  7. Waar wordt het infiltratiesysteem geplaatst (ivm de belasting)?

 

Stuur uw mail naar [email protected] en binnen 48 uur ontvangt u van ons een uitwerking van uw infiltratiesysteem. 

infiltratiepakket infiltratievoorziening