Steeds meer gemeenten en waterschappen gaan over tot het verstrekken van subsidies voor het afkoppelen van hemelwater. Daarmee willen zij burgers stimuleren om het regenwater op eigen terrein te houden. Onderzoek leert dat de gemeente Eindhoven verreweg de meest aantrekkelijke regeling kent. Burgers en bedrijven krijgen maar liefst € 25,- per m² afgekoppeld verhard oppervlak.

Dat zet pas echt zoden aan de dijk. Chapeau voor Eindhoven !

subsidieregeling afkoppelen Eindhoven