Het Hoogheemraadschap van Delfland heeft een stimuleringsregeling voor klimaatadaptatie in het leven geroepen. Deze bedraagt 20-25% op de projectkosten en dat scheelt toch mooi als u wilt investeren in een systeem voor de infiltratie of het gebruik van regenwater.

Hier vindt u de volledige regeling.