Regenwateroverlast door klimaatverandering is onzin. Niet het klimaat is de boosdoener, dat zijn we zelf. Zolang we regenwater als lastig beschouwen zullen we problemen blijven houden.

Het probleem

Door het veranderende klimaat worden regenbuien heviger en zal er meer regen gaan vallen. Vooral in stedelijk gebieden leidt dat tot overlast, omdat het regenwater daar niet snel genoeg weg kan. Dat probleem hebben we zelf gecreëerd. In de eerste plaats door alle terrein te verharden en in de tweede plaats, en dat is nog belangrijker, door regenwater als lastig te beschouwen: we willen er zo snel mogelijk weer vanaf.

Waar gaat het om?

Er valt in Nederland in totaal ca. 35 biljoen liter regenwater per jaar. Ongeveer 8% van Nederland is bebouwd, dus in de bebouwde omgeving valt ca. 2,8 biljoen liter regenwater. Daar hebben we dus mee te kampen.

Van last naar lust

Als we onze mindset ten opzichte van regenwater aanpassen dan kunnen we het probleem van regenwateroverlast snel tackelen. Van last tot lust: regenwater kan immers uitstekend gebruikt worden in plaats van drinkwater. Het is zacht, schoon en gratis. We kunnen er 99% van al ons drinkwater mee vervangen; de consumptie van drinkwater bedraagt ten slotte maar 1% van het totaal.

Wat is de winst?

We gebruiken in Nederland jaarlijks 1,2 biljoen liter drinkwater. Stel dat we dat we 75% daarvan zouden vervangen door regenwater, dan scheelt dat 0,9 biljoen regenwater. In stedelijk gebied hebben we dan te kampen met 1,9 biljoen liter regenwater, een vermindering van 32%. Dat lijkt nog niet zoveel, maar het betekent in de praktijk dat de pieken van de regenbuien worden afgehaald (door het lokaal op te slaan) en dat het resterende deel beheersbaar kan worden afgevoerd.

Nog meer winst

De winst zit niet alleen in vermindering van regenwateroverlast. Wat te denken van verlaging van de druk op ondergrondse drinkwaterbronnen? De 0,7 biljoen liter grondwater die er jaarlijks opgepompt wordt, is niet langer nodig. Ecologisch is dat een enorme winst, want we belasten onze natuurlijke hulpbronnen onevenredig en dat is op termijn onhoudbaar. Bovendien is wetenschappelijk al aangetoond dat de stijging van de zeespiegel gedeeltelijk wordt veroorzaakt door het oppompen van grondwater.

En wat te denken van het voorkomen van afvoer van schoon regenwater naar de zuivering? We hebben ons systeem nu zo ingericht dat er maar liefst 0,6 biljoen liter regenwater wordt afgevoerd en onnodig wordt gezuiverd. Door regenwater te gebruiken komt aan deze enorme verspilling ook een einde.

Is het dan zo simpel?

Ja, technisch gezien is het zo simpel. We hebben een fraaie infrastructuur met drinkwaterleidingen en rioleringen, maar deze is onnatuurlijk en achterhaald. En het alternatief is er gewoon.

En nee, het is niet zo simpel om de hele infrastructuur zo maar even om te bouwen. Maar ergens moet je beginnen .....