In de visie van de Rotterdamse klimaatadaptatie wordt water niet langer als probleem en kostenpost gezien, maar als kans om de stad aantrekkelijker te maken, aldus wethouder Langenberg. “Adaptatie houdt in dat we als aanvulling op het huidige systeem zoeken naar oplossingen in de hele stedelijke ruimte, die het watersysteem ontlasten en veerkrachtig maken. We nemen kleinschalige maatregelen in de ‘haarvaten van de stad’, op openbaar of privaat terrein. Denk bijvoorbeeld aan waterpleinen en groene daken. Dus als we bouwen, proberen we er ook zoveel mogelijk wateropvangende mogelijkheden in te verwerken, zoals bij verschillende parkeergarages die zijn bijgebouwd. Hierin is ook wateropvang verwerkt.”

Zo ziet Rotterdam kansen in de ontwikkeling van een ‘regenneutrale’ wijk. Hiervoor wordt de Rotterdamse nieuwbouwwijk Het Nieuwe Dorp op Heijplaat getransformeerd tot een proeftuin voor innovaties die regenwater opvangen en hergebruiken. Een van de innovaties laat regenwater onder de wegen zakken via doorlatende stenen in een pakket zandgrond. Het regenwater wordt vervolgens naar de parkeerterreinen geleid die zijn aangelegd met infiltrerende tegels en open buizen. Hierdoor hoeft de gemeente geen tweede afvoerbuis aan te leggen in de openbare ruimte. Daarnaast maakt de stad gebruik van watertegels die bij hevige regenval het rioolsysteem ontlasten en water doorlaten. Ook ziet Rotterdam kansen voor tijdelijke waterberging door de aanleg van meer groen in de stad.

Uit het artikel 'Rotterdam: klimaatadaptatie als kans in plaats van kostenpost. 

Lees hier het hele artikel.