In een brief aan de Tweede Kamer pleit Stichting Rioned voor het afkoppelen van regenwater op particulier terrein. Dit levert de laagste maatschappelijke kosten op. De zuiveringskosten kunnen daardoor met tientallen procenten omlaag. Lees hier de publicatie daarover.

Noot van de redactie: voor ons is dit niet nieuw. Je moet regenwater gewoon laten waar het is. Dan kun je het nuttig gebruiken en dat levert de meeste waarde op. Je bespaart op drinkwater én op de zuiveringskosten