Om klimaat-initiatieven van inwoners, (wijk)verenigingen, bedrijven, maatschappelijke organisaties en onderwijsinstellingen te stimuleren, verstrekt Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) er vanaf vrijdag 12 mei (tot einde dit jaar) een speciale subsidie voor. Onder het motto ‘Steden en dorpen schuilen niet voor regen of zon’ roept het waterschap op om ook zelf de eigen leefomgeving klimaatbestendig in te richten.

Dat geldt dus ook voor de infiltratie of het gebruik van regenwater.

De maximale subsidie per initiatief is 50% van de kosten, met een maximum bijdrage van €5.000,-.

Lees hier alle informatie over de subsidieregeling.