Klimaatbestendige of klimaatadaptieve steden vormen een steeds belangrijker thema, voornamelijk ingegeven door overlast van regenwater. Maar er is veel meer aan de hand in onze steden, waar een groeiend deel van de bevolking woont en werkt:

  1  Er is sprak van verdroging van de ondergrond doordat regenwater niet meer in de grond kan doordringen

  2  Hittestress doet zich voor als gevolg van een tekort aan groen en afkoeling

  3  Rondom stedelijke gebieden ontstaat er een tekort aan schone drinkwaterbronnen

  4  De riolering is verouderd, waardoor er enorme herinvesteringen uitgevoerd moeten worden

  5  De drinkwaterleidingen raken eveneens verouderd en moeten grootschalig vervangen worden

  6  De afvoer en zuivering van afvalwater is vaak erg inefficient en duur en wordt gezien als lastig, terwijl afvalwater juist een            bron van waardevolle grondstoffen en energie is.

De conclusie wordt steeds vaker getrokken dat onze infrastructuur onnatuurlijk, inefficient, verspillend en te duur is. Het alternatief is om op gebouwniveau, dus decentraal, maatregelen te treffen. Daarmee wordt verspilling van drinkwater voorkomen, kan regenwater nuttig gebruikt worden en kan de waarde van afvalwater benut worden.

Wilt u weten hoe dat moet? Bel ons dan op 085-047-1014 of stuur een mail naar [email protected]

klimaatbestendige stad