De gemeente Son en Breugel is de eerste Nederlandse gemeente die een tariefdifferentiatie voor de rioolheffing instelt voor het afkoppelen van hemelwater. Naast een besparing van € 50,- per jaar op de rioolheffing kunnen de inwoners bovendien gebruik maken van een subsidie van € 300,- wanneer zowel de voor- als achterzijde van hun woning wordt afgekoppeld. Een uitstekend initiatief dus.

Lees hier het hele artikel.