Onttrekking van grondwater voor de productie van drinkwater draagt fors bij aan de stijging van de zeespiegel. De schattingen lopen uiteen van 10-30%, aldus professor Bierkens van Universiteit Utrecht en het Deltares Instituut. Dit is een onhoudbare situatie: grondwaterbronnen raken uitgeput waardoor de beschikbaarheid van drinkwater enorm onder druk zal komen te staan. 

Lees hier het hele artikel in USA Today.