• 30 jaar expertise in water
  • Betrouwbare kwaliteit
  • Innovatieve oplossingen
  • Uitstekende service
Terug naar overzicht

Wat is afkoppelen en infiltratie van regenwater?

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het rioolstelsel. Door klimaatverandering ontstaan er echter steeds meer problemen met de afvoer van regenwater, vooral in stedelijke gebied. Omdat dat niet alleen maar op te lossen is met de aanleg van grotere riolen verplichten steeds meer gemeenten u als burger of bedrijf om het regenwater op eigen terrein te houden. Dan hoeft er dus veel minder afgevoerd te worden via de riolering. Gemeenten noemen dat 'afkoppelen'.

De eenvoudigste manier om van het regenwater af te komen is dan om dit te laten weglopen in de bodem. Dat wordt infiltratie van regenwater genoemd. U kunt dat doen door open verharding aan te brengen, meer groen aan te leggen of door bovengronds of ondergronds een infiltratiepakket aan te leggen.

Veel gemeenten verstrekken overigens subsidies voor het afkoppelen van regenwater.