• 30 jaar expertise in water
  • Betrouwbare kwaliteit
  • Innovatieve oplossingen
  • Uitstekende service
Terug naar overzicht

Hoe kan ik water, grondstoffen en energie uit afvalwater halen?

Door het scheiden van (afval)water ontstaat de mogelijkheid voor hergebruik van water, grondstoffen en energie. Er ontstaan daarbij drie waterstromen: blauw, grijs en zwart.

  • Zwart water is het afvalwater afkomstig van de toiletten, mogelijk aangevuld met organisch keukenafval.
  • Grijs water is het resterende afvalwater, wat voor het overgrote deel afkomstig is van de badkamer
  • Blauw water is het regenwater dat op het dak valt.

Zwart water bevat veel organische stoffen die in een vergister omgezet kunnen worden in biogas. Daarnaast bestaat de mogelijkheid voor terugwinning van de nutriƫnten fosfaat en stikstof, wat weer ingezet kan worden als meststof.

Grijs water bevat nog veel warmte en dat kan weer opnieuw gebruikt worden.

Blauw water is schoon, zacht en gratis en kan uitstekend worden gebruikt als alternatief voor drinkwater.

Het scheiden en hergebruik van bovenstaande waterstromen is zinvol bij voldoende volume en wordt daarom veelal bij woning- of bedrijfsclusters toegepast. Dit heet nieuwe sanitatie en past binnen de ontwikkeling van een circulaire economie: circulair water gebruik.

Wilt u meer weten? Bel ons op 085-0471014 of stuur een mail naar [email protected]